Kroniske smerter

Kroniske smerter har stor indflydelse på hele ens livssituation. For nogle kan de kroniske smerter afhjælpes med for eksempel hvile og mindfulness. Hjælpemidler kan også aflaste kroppen og måske mindske smerterne.

Kroniske smerter defineres normalt som smerter, der har varet i mere end 6 måneder. I den situation kommer der til at foregå mere komplekse processer i kroppen, hvor blandt andet psykosociale faktorer både vil kunne påvirke og vil kunne blive påvirket af de kroniske smerter.

Kroniske smerter påvirker hverdagen

Hvis du har kroniske smerter kan det påvirke din hverdag på flere måder. Smerter kan i sig selv være hæmmende for at deltage i både fysiske og sociale aktiviteter. Kroniske smerter kan desuden påvirke evnen til at koncentrere sig og medføre, at man bliver mere irritabel.

Kroniske smerter kan variere i intensitet, det betyder, at du kan have gode dage, hvor du kan en hel del, og dårlige dage, hvor det samme ikke er muligt. I de tilfælde, hvor smerterne forværres af fysisk aktivitet, er det generelt en god ide, at undgå de pågældende aktiviteter, men på den anden side kan aktiviteterne måske være vigtige for din livskvalitet. I den situation kan du vælge at være aktiv, og så betale prisen efterfølgende.

Tager du smertestillende medicin kan bivirkninger som sløvhed og forstoppelse også have indflydelse på hverdagen.

Det kan være svært for pårørende og udeforstående at forstå problematikken omkring kroniske smerter, især hvis den smerteramte umiddelbart virker rask og symptomfri. Realiteten kan nemlig være, at den smerteramte fungerer på grænsen af sine resurser, og prisen for at være med i nuet kan meget vel være stærkere smerter de følgende dage.

Behandling af kroniske smerter

For alle smertetyper gælder, at det ofte er en individuel vifte af indsatser, der skal til for at afhjælpe smerten.

Muligheder der kan bidrage til at afhjælpe smerterne:

  • Fokus på, hvad der udløser smerterne, og hvad der kan afhjælpe dem (fx hjælpemidler)
  • Hvilepauser
  • Forskellige former for afkobling som fx afspænding, mindfulness og meditation.
  • Psykologisk hjælp til at håndtere smerterne, så de ikke kommer til at overskygge hele livet
  • Akupunktur eller andre former alternative behandlinger.

Læs mere om smerter efter skader

Få folder om smerter, der sætter sig på hjernen

Mange med kroniske smerter efter en alvorlig ulykke kan opleve kognitive følgevirkninger. Når hjernen bruger meget energi på smerterne, er der ikke lige så meget kapacitet tilbage til de funktioner, den også skal varetage. Du kan derfor opleve, at smerter fx påvirker din korttidshukommelse, balance eller finmotorik. 

Du kan her bestille vores informationsfolder med gode råd og viden om smerter, der sætter sig på hjernen.