Forebyggelse af vedvarende gener efter piskesmæld

Forskning peger på, at op mod 50 procent af de mennesker, der rammes af et piskesmæld, oplever vedvarende gener efter skaden. Vores forskningsprojekt undersøger, om man kan forebygge vedvarende gener med en målrettet behandling lige efter ulykken.

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter og UlykkesPatientForeningen kører i samarbejde med Syddansk Universitet et behandlingsprojekt for personer, der har været udsat for et piskesmældstraume inden for de seneste 6 måneder.

Projektet har til formål at undersøge effekten af et målrettet behandlingsprogram udviklet til forebyggelse af vedvarende gener og begrænsninger efter piskesmældsskader og lignende nakketraumer.

Baggrunden for projektet er, at denne form for behandling tidligt efter ulykken muligvis kan mindske langvarige begrænsninger både af fysisk og psykisk karakter. Der er fra udenlandske studier god erfaring med tidlige indsatser af lignende karakter.  

Hvem kan deltage?

Projektet er for personer mellem 18 og 70 år, der inden for de seneste 6 måneder har været udsat for en piskesmældsulykke, der har givet nakkesmerter og relaterede begrænsninger.

Hvad består behandlingen af?

Behandlingen foregår på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter i Rødovre og består af 10 ugers psykologsamtaler med fokus på smertehåndtering og optimering af funktion.

Behandling foregår hos en af Specialhospitalets psykologer og er 1 time om ugen i 10 uger.

Alle, der tilbydes en plads, får samme behandling, men nogen får den med det samme, mens andre venter 10 uger med at starte.

Fordi det er forskning, vil man før, under og efter behandlingen skulle besvare nogle bestemte spørgeskemaer.

Hvad er tidsplanen?

Projektet har været i gang de seneste par år, og de sidste personer blev inkluderet i september 2017. Selve behandlingsdelen af projektet vil forløbe frem til jul 2017 for de sidste deltagere, hvorefter der er et halvt års opfølgning.

Som det ser ud nu, vil resultaterne blive offentliggjort ad to omgange: Første gang når selve behandlingen er slut, og anden gang når alle opfølgningsdata er i hus.

Hvem er ansvarlig for projektet?

Projektleder og ansvarlig for projektet er psykolog og ph.d. Tonny Elmose Andersen, der er lektor på Syddansk Universitet. Den daglige projektstyring varetages af psykolog og ph.d.-studerende Sophie Lykkegaard Ravn.

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte Sophie Lykkegaard Ravn på slr@specialhospitalet.dk.