Hvordan får jeg en påtegning i kørekortet?

Spørgsmål:

Jeg kom til skade i en ulykke i 2011, hvor jeg fik klemt mit højre ben med nerveskade og kroniske smerter til følge. Efter ulykken fortsatte jeg med at køre i en ganske almindelig bil uden tilpasninger. Mit store ønske er en bil med automatgear og speeder til venstre fod, så jeg kun skal køre med mit raske ben. Jeg véd, at jeg skal have en påtegning i kørekortet for at måtte køre i en tilpasset bil.

  • Hvordan får jeg en påtegning i kørekortet?
  • Gør en påtegning, at jeg kan gå ud og købe en bil og få den tilpasset?
  • Hvordan er jeg stillet angående eventuel økonomisk hjælp til tilpasning?

Svar:

Det lyder klart som om, det vil være en stor fordel for dig og også en sikkerhedsmæssig foranstaltning, hvis du kører bil med automatgear og speeder til venstre fod.
Du får påtegning i kørekortet om at køre med specialindretning på følgende måde:

1. Du skal gå til din læge og få udfyldt en kørekortattest (Blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort). Husk at medbringe et pasfoto, så lægen kan kvittere for, at det er dig, som er på billedet.

2. Du skal aflevere kørekortattesten med pasfotoet til Borgerservice i din kommune. Sig du skal til vejledende helbredsmæssig køretest.

3. Når du får en indkaldelse fra politiet til vejledende helbredsmæssig køretest, skal du formentlig møde med en skolevogn. Du er velkommen til at kontakte i HandicapBilistCentrets specialkøreskole på tlf.: 3673 9080. Herefter vil HandicapBilistCentret bestille tid til køretesten hos de prøvesagkyndige og arrangere, at det foregår i vores skolevogn med den aktuelle indretning. Du skal regne med, at der går ca. ½ år, fra du afleverer attesten på Borgerservice, til du har et nyt kørekort med påtegninger.
Jeg kan erfaringsmæssigt anbefale dig, at du køber en køretime eller to og vænner dig til at køre med speeder til venstre fod.

Ud over ovenstående har du mulighed for at købe en test hos os, hvor vi tester dig og finder frem til den korrekte indretning. Resultatet af testen kan vedlægges lægeattesten, når du afleverer den på Borgerservice, så afgør politiet som regel sagen administrativt.

Med hensyn til dine øvrige spørgsmål forholder det sig sådan, at når du har påtegninger i kørekortet, er du berettiget til at søge støtte til automatgear og venstrefodsspeeder hos din kommune. Støtte til automatgear udgør i 2018 prisen på automatgearet - dog højst 25.905 kr. Du kan få støtten, hvis du køber en helt ny bil eller en bil, som er under et år på ansøgningstidspunktet. Det gælder også en bil købt i husstanden inden for det seneste år.

Udgiften til speeder til venstre fod betales også af kommunen, men her skal du være opmærksom på, at de ikke betaler, hvis du har fået foretaget indretningen i din bil. Det kan godt betale sig at søge om støtten til påtegningerne i kørekortet samtidig med, at du afleverer kørekortattest på Borgerservice, da du også må regne med sagsbehandlingstid hos kommunen. Du skal anvende samme blanket, som bruges til at søge støtte til bil, du finder den på din kommunes hjemmeside.

Jeg håber, du ud fra dette kan komme videre. Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen
Britt Jars