Hvornår kan jeg søge om udskiftning af bil?

Spørgsmål:

Min gamle bil bliver 6 år i juni 2018, og jeg er i tvivl om, hvornår jeg kan skifte den ud, da der er kommet nye regler om støtte til bil. Kan jeg søge om udskiftning, når bilen er 6 år, eller er det først muligt, når den er 8 år? 

Svar:

Du kan søge om udskiftning af bilen efter 6 år som hidtil, hvis den er bevilget før 1. januar 2018. Det har Børne- og Socialministeriet netop fastslået.

De har ligeledes præciseret, at hvis du herefter vurderes berettiget til genbevilling af bil, vil den nye bevilling på støtte til bil ske efter de nye regler, som trådte i kraft 1. januar 2018 - det vil sige, at du skal have den næste bil i 8 år.

Det er altså stadig muligt at søge udskiftning efter 6 år for alle, der har fået en bilbevilling på 6 år.

Venlig hilsen

Britt Jars, afdelingschef