Kan jeg få parkeringskort?

Spørgsmål:

Min læge siger, at det er spildt arbejde for mig at udfylde et ansøgningsskema til et handicapparkeringskort, fordi Danske Handicaporganisationer er meget strikse med at udstede tilladelser, fordi der er så få pladser.

Jeg kan godt gå ind i butikker og centre, men skal helst have en vogn at støtte mig til for at klare indkøb. Til hverdag klarer jeg mig uden hjælpemidler, men på gåture benytter jeg stavgangsstokke. Kan det virkelig passe, at Danske Handicaporganisationer kan nægte mig den hjælp, der kan gøre min hverdag lidt nemmere?

Svar:

Det er ikke min erfaring, at Danske Handicaporganisationer, som administrerer parkeringskortene, er strikse med at udstede et parkeringskort, hvis folk med gangbesvær opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

  • Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser.
  • Personer, der af et regionalt trafikselskab er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – f.eks. Movias handicapkørsel.
  • Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller
    vanskeliggør 1) evnen til at færdes. 2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller 3) muligheden for at gennemføre en uddannelse.

Ansøgningen afgøres i forhold til de oplysninger, der er fra ansøgeren og dennes læge.

I dit tilfælde er det et spørgsmål, om du i forvejen opfylder første eller andet punkt, eller om det er tredje punkt, som bliver afgørende. Dvs. at det bliver en vurdering af, om du har en stærkt reduceret gangdistance. Måske lægen vurderer, at din gangdistance ikke er reduceret i tilstrækkelig grad og derfor forbereder dig på, at det kan blive et afslag. Hvis lægen har udfyldt ansøgningen, vil jeg dog foreslå dig at indsende den og lade Danske Handicaporganisationer afgøre sagen.

Læs mere om parkeringskort på handicap.dk

Venlig hilsen
Britt Jars, afdelingschef