Kan jeg købe en afgiftsfri handicapbil?

Spørgsmål:

Jeg har efter en ulykke fået så alvorlig mén, at jeg ikke længere kan køre en almindelig bil. Kan jeg købe en afgiftsfri handicapbil?

Svar:

Det er din bopælskommune, der skal vurdere, om du opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil og afgiftsfritagelse.

For at opfylde betingelserne for at få støtte til bil/afgiftsfritagelse skal du:

  • Have en væsentligt og varigt nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne og
  • Have et omfattende kørselsbehov, som ikke kan tilgodeses på anden vis end ved transport i egen bil.

Der findes to forskellige ’grundlag’, du kan få tilkendt støtte til bil på:

  • Arbejde/uddannelse 
  • Trivsel (for personer udenfor arbejdsmarkedet)

Det er ’lettere’ at få støtte til en bil, der skal bruges til og fra uddannelse/arbejde end til en bil, der skal bruges til trivselsmæssigt formål. Men det er muligt at få støtte til en trivselsbil, hvis grundlaget er til stede.

Kommunen har i forbindelse med behandling af en ansøgning behov for oplysninger, der belyser:

  • Din helbredsmæssige situation
  • Kørselsbehov (hvad skal du bruge bilen til)
  • Hvordan kommer du aktuelt rundt – og hvorfor er dette ikke dækkende?

Hvis kommunen vurderer, at du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, vil du kunne få:

  • Lån til billigst egnede bil
  • Tilskud til særlig indretning 
  • Afgiftsfritagelse

Du er ikke forpligtet til at tage imod lån til bil eller tilskud til særlig indretning, du kan alene vælge at benytte dig af afgiftsfritagelsen.

Afgiftsfritagelse:

Ift. almindelige personbiler gælder afgiftsfritagelsen ift. ’grøn ejerafgift’. Er det nødvendigt med en minibus, bevilliges der endvidere fritagelse for registreringsafgift. Der kan dog ikke bevilliges afgiftsfritagelse ift. udligningsudgiften på dieselbiler.


Venlig hilsen
Bente Elton Rasmussen, socialrådgiver