Kan kommunen fratage mig bilen?

Spørgsmål:

Jeg står overfor at skulle søge om udskiftning af min bil. Jeg arbejder i fleksjob, og er normalt afhængig af min bil for at kunne komme til og fra arbejde. Her under Corona har jeg været hjemsendt i perioder, men det er planen, at vi alle skal fysisk tilbage på arbejde igen, når det er muligt. Corona har jo også bevirket, at jeg i perioder ikke har kunne passe min træning og generelt ikke har været specielt aktiv ift. familiebesøg, sociale arrangementer mm.

Jeg er nu bekymret for, om det vil påvirke min mulighed for at få udskiftet min bil. For vil/må kommunen sige, at jeg nu har bevist, at jeg godt kan klare mig uden bil – fordi jeg ikke har kørt ret mange km det seneste år?

Svar:

Kommunen skal behandle din ansøgning ud fra oplysninger om din samlede situation og vurdere dit generelle kørselsbehov. Socialministeren har lige i et §20-spørgsmål påpeget følgende:

”I forbindelse med vurderingen af, om jobbet eller uddannelsen medfører et behov for kørsel, skal der tages højde for jobbets eller uddannelsens samlede forløb. Der vil set i det lys skulle tages højde for, at restriktionerne i samfundet som følge af COVID-19 er midlertidige. Det skal således tages i betragtning, om jobbet eller uddannelsen forventes at kræve fysisk fremmøde, når relevante restriktioner som følge af COVID-19 hæves.”

Med andre ord betyder det altså, at kommunen selvfølgelig skal inddrage den oplysning, at du har kørt mindre i løbet af det seneste år, men at de også skal vurdere, hvorvidt dine tidligere aktiviteter og dermed dit kørselsbehov igen bliver aktuelt, når restriktionerne ophæves. Altså, om du så igen får et så omfattende kørselsbehov, at det ikke kan tilgodeses på anden vis end ved transport i egen bil.

Så ja, kommunen kan/må inddrage oplysninger, men kan ikke alene på baggrund af et nedsat kørselsbehov under corona, give afslag. Der er stadig tale om en samlet vurdering, og en konkret afgørelse.

Jeg håber, at det gav lidt afklaring.

Venlig hilsen

Bente Elton Rasmussen, socialrådgiver