Kan kommunen fratage os handicapbil?

Spørgsmål:

Vi har været ude for en ulykke, hvor en lastbil kørte ind i vores nye handicapbil, så den blev totalsmadret. Handicapbilen var mindre end et år gammel og forsikringen dækkede skaden. Bilen er en trivselsbil, som vi har, fordi min mand ikke kan gå ret meget.

Kommunen har nu besluttet, at vi ikke får en ny handicapbil, men siger, at han blot kan bruge flextrafik til f.eks. hospitalet. Kan kommunen det?

Svar:

Kommunen er generelt forpligtet til løbende at følge op på, om borgerens bevillinger fortsat er gældende. Og ift. sager om støtte til køb af bil, kan kommunen godt i den gældende bevillingsperiode (8 år) vurdere, at borgeren ikke længere opfylder betingelserne for støtte til køb af bil – og dermed frakende støtten i selve bevillingsperioden.

Men dette kræver umiddelbart, at der er sket væsentlige ændringer i borgerens forhold – f.eks. helbredsmæssige ændringer, flytning, ændring i kørselsbehov mm.

I skriver, at bilen blev totalskadet i forbindelse med uheld, og at kommunen i forbindelse med den førtidige udskiftning ikke længere vurderer, at din mand opfylder betingelserne for støtte til køb af bil.

Kommunen kan teknisk set godt træffe en sådan beslutning – men der skal som nævnt være en ”god begrundelse” herfor. Og afgørelsen skal være ledsaget af en klagevejledning, så I har mulighed for at påklage kommunens afgørelse.

Håber, at det var et brugbart svar.

Venlig hilsen

Bente Elton Rasmussen, Socialrådgiver