Kan man få hjælp til kørekort?

Spørgsmål:

Kan man få hjælp eller tilskud til at tage kørekørt, når man har en fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Findes der lovgivning på området?

Svar:

Det er muligt at få støtte til kørekort, hvis man opfylder betingelserne for at få støtte til bil efter Bilbekendtgørelsen §§ 1-3. Derudover er det i nogle tilfælde muligt at få støtte til kørekort via jobcentrene, hvis det er en nødvendighed for at komme i arbejde og varetage et bestemt job.

Derudover har jeg ikke kendskab til muligheder via lovgivningen. Men jeg har oplevet, at enkelte med held har søgt relevante fonde om tilskud til køreundervisning, fx hos fonde de har fundet via deres patientforening.

Venlig hilsen
Britt Jars, afdelingschef