Kan min invalidebil skifte status?

Spørgsmål:

Jeg fik tilkendt invalidebil for syv år siden og søgte efter de seks år om udskiftning af bilen. Det var min sjette invalidebil. Denne gang fik jeg afslag med den begrundelse, at jeg kunne bruge flextransport og DSB handicapservice.

Jeg bor på en ø og kan ikke lige benytte mig af en sådan ydelse, og jeg er ikke i stand til at bruge offentlig transport. Jeg deltager i mange aktiviteter både her og på fastlandet og mit kørselsbehov er nøjagtig det samme som tidligere. Jeg har hofte- og knæproteser og en del slidgigt i det hele taget. Jeg fik tilbud om en invalideknallert, som jeg har takket nej til.

Hverken min læge eller jeg selv mente, jeg kunne bruge en sådan. Sagen blev anket, og efter 6 måneder fik jeg igen afslag. Samtidig fratog kommunen mig retten til at få tilskud til vægtafgiften, idet bilen ikke længere var en invalidebil, når jeg ikke var berettiget til en nyanskaffelse. Hvis jeg selv anskaffer en bil, vil jeg heller ikke få tilskud til automatgear, hvilket jeg fik i både min nuværende og tidligere biler.

Mit spørgsmål til jer er nu: Kan min nuværende bil pludselig skifte status fra at være en invalidebil til ikke at være det?

Svar:

Svaret på dit spørgsmål, om invalidebil kan ændre st

atus, så den ikke længere er invalidebil, er meget kort, ja. Begrebet invalidebil bruges dog ikke i lovgivningen, men mange kalder det en invalidebil, når de har fået støtte til bilen via kommunen.

Ifølge loven skal man være berettiget til støtte til bil for at få at få fritagelse for vægtafgift/grøn ejerafgift. Da kommunen ikke længere finder, at du er berettiget til bilstøtte, bortfalder fritagelsen for vægt- og ejerafgift jævnfør loven.

Med hensyn til automatgear, vil du godt kunne få bevilget dette i en kommende bil, hvis det er et kørekortskrav, og du ansøger din kommune igen. Er det ikke et kørekortskrav, er det op til kommunen at vurdere, om der er et skånehensyn, som gør dig berettiget til at få støtte til automatgear. Hvis du har behov for at køre med automatgear for at køre sikkert i trafikken, kan du få krav om at skulle køre med automatgear ved at gå til egen læge og få udfyldt en kørekortattest. Husk pasfoto!

Lægeattesten afleverer du på borgerservice og oplyser, at det er med henblik på at komme til vejledende helbredsmæssig køretest. Det tager i øjeblikket ca. et halvt år at få krav i kørekortet. Herefter må du ikke køre biler, som ikke har automatgear.

Jeg håber, mit svar er tilstrækkeligt, ellers er du velkommen til at kontakte mig igen.

Venlig hilsen
Britt Jars, afdelingschef