Skal jeg betale partikeludledningstillæg for min handicapbil?

Spørgsmål:

Jeg er fritaget for vægtafgift, men betaler udligningsafgift på 1420 kr. om året. Jeg har en bil fra 2006, der kører på diesel. Skal jeg betale partikeludledningstillæg på 400 kr. årligt?

Hører det ikke under fritagelse for vægtafgiften?

Svar:

Ja, pga. af din bils alder, og da den kører på diesel, skal du betale et partikeludledningstillæg.

Jeg har set i lovgivningen angående vægtafgift og afgift efter brændstofforbrug og ifølge den, fritages man ikke for partikeludledningstillæg. Du kan imidlertid godt blive fri for at betale afgiften, hvis du får monteret et partikelfilter på din bil.

Jeg kan huske, at da loven om partikeludledningstillæg kom i 2009, blev det undersøgt, at det kostede adskillige tusinde kroner at få monteret et sådan filter. For manges vedkommende kan det derfor ikke betale sig af få monteret filteret, hvis de kun skal have bilen nogle få år endnu.

Venlig hilsen

Britt Jars, afdelingschef HandicapBilistCentret