Forsvinder kreditorbeskyttelsen ved investeringer?

Spørgsmål:

Jeg var udsat for en arbejdsulykke for nogle år siden. Jeg har fået en større erstatning, som jeg har sat ind på en kreditorbeskyttet konto i den bank, jeg havde i forvejen.

Jeg vil gerne lave investeringer for pengene, men er i tvivl om, hvad jeg egentlig kan gøre, uden at beskyttelsen forsvinder, for jeg har hørt noget om, at man skal passe meget på. Kan jeg fx placere pengene i værdipapirer, uden at beskyttelsen bliver ophævet?

Svar:

Jeg kan godt forstå, at du ønsker at være forsigtig, for det er dig, der har bevisbyrden i tilfælde af kreditorforfølgelse. Dine midler kan imidlertid sagtens investeres i værdipapirer, uden at beskyttelsen bortfalder. Der skal oprettes et værdipapirdepot, hvortil der knyttes en indlånskonto, som også skal være afkastkonto. Kreditorbeskyttelsen opretholdes, så længe midlerne/værdipapirerne holdes adskilt fra dine andre aktiver.

Afkast af investeringer og udbetalt indlånsrente omfattes automatisk af kreditorbeskyttelsen.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist