Hvad sker der, hvis forsikringsselskabet går konkurs?

Spørgsmål:

Jeg kom til skade efter en ulykke, hvor jeg blev påkørt af en bil for nogle år siden. Sagen er endnu ikke afsluttet, men jeg regner med at få en større erstatning. Jeg var helt uden skyld i ulykken.

Jeg har nu hørt nogle private rygter om, at det ikke går så godt for det forsikringsselskab, der skal udbetale erstatningen, og ham der kørte ind i mig, ved jeg tilfældigvis, er på kontanthjælp.

Hvad sker der, hvis forsikringsselskabet går konkurs, risikerer jeg så, at jeg ikke kan få en erstatning?

Svar:

Nej, du risikerer heldigvis ikke, at du ikke får nogen erstatning, hvis pågældende forsikringsselskab skulle gå konkurs – heller ikke selv om den ansvarlige bilist evt. ikke har nogen penge og derfor ikke ville kunne betale erstatning til dig.

Forsikringsselskaberne i Danmark har i fællesskab oprettet en garantifond "Garantifonden for skadesforsikringsselskaber." Garantifonden træder til, hvis man som privatforbruger har sine forsikringer i et konkursramt selskab, samt hvis man har selskabet som modpart i en forsikringssag.

Det betyder, at hvis ens eget eller ens modparts forsikringsselskab går konkurs, så er man sikret via garantifonden, der sørger for, at man alligevel får udbetalt den erstatning, man er berettiget til. Hvis der er tale om en ansvarsforsikring for motorkøretøjer, er det både skader på personer og ting, der er dækket. Hvis der er tale om andre ansvarsforsikringer, er det dog kun skader på personer, der er dækket.

Garantifonden indgår en aftale med et eller flere forsikringsselskaber om at overtage forsikringssagerne i det konkursramte selskab. Alle forsikringstagere og skadelidte i det konkursramte selskab får et brev fra garantifonden sammen med en vejledning
om, hvad man skal gøre.

Vejledningen bliver også lagt på garantifondens hjemmeside, og Finanstilsynet giver besked via dagspressen. Man bliver endvidere kontaktet af det forsikringsselskab,
der skal behandle ens sag, som man også skal rette henvendelse til, hvis man har spørgsmål.

Du behøver således ikke at være bekymret for, at du kommer til at stå uden erstatning, hvis dit forsikringsselskab skulle gå konkurs. Du vil blive kontaktet af det selskab, der skal behandle din sag, og vedkommende selskab skal senere udbetale den udmålte erstatning.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist