Hvordan er betingelserne for børnepension?

Spørgsmål:

Min mand er desværre blevet alvorligt syg, og vi har fået at vide, at vi ikke skal forvente, at han overlever. Vi har 2 børn på 15 og 17 år, der begge bor hjemme endnu. Den ældste regner med at skulle bo hjemme, til han er færdig med sin uddannelse om 3 år. Min mand har en pensionsordning, der omfatter børnepension. Jeg har flere spørgsmål vedrørende denne type pension:

Hvor gamle er børnene, når de ikke mere kan få det? Er det mig eller børnene, der modtager pengene? Udbetales pengene som et éngangsbeløb eller over flere rater, og skal jeg betale skat af dem? Skal der betales arveafgift?

Svar:

Børnepension sikrer børnene en fast månedlig ydelse, hvis pensionshaveren f.eks. mister livet. Pengene udbetales frem til, børnene fylder 18, 21 eller 24 år. Det er betingelserne i den enkelte pensionsordning, der er aftalt, som er afgørende for dette spørgsmål. Der er som ovenfor nævnt tale om månedlige udbetalinger. Beløbet udbetales til barnets værge indtil det fyldte 18. år. Herefter udbetales det direkte til barnet selv. Da det er børnene, der modtager pengene, er det dem, der vil blive beskattet. Holder beløbet sig under frikortgrænsen, er udbetalingen skattefri. Der skal ikke udbetales boafgift (arveafgift) af udbetalingerne.

Har I yderligere spørgsmål til emnet børnepension, synes jeg, at I skal gå ind på hjemmesiden www.pensionsinfo.dk eller rette forespørgsel til pågældende pensionsselskab. Det er vigtigt at få styr på sådanne praktiske forhold i den meget svære tid, I går igennem for øjeblikket.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist