Hvordan er reglerne for tilkendelse af godtgørelse for svie og smerte?

Spørgsmål:

I foråret kom jeg ud for et trafikuheld, hvor en bilist kørte ind foran mig, så jeg røg ud over cyklen. Dette gjorde, at jeg har fået piskesmæld. Jeg går til fysioterapeut en gang om ugen, da jeg stadig er påvirket af uheldet. Smerterne bliver værre, de går ned i højre arm og hånd, og jeg har daglig hovedpine. Jeg har haft 10 sygedage, men kæmper mig nu på arbejde hver dag. Modpartens forsikringsselskab har bl.a. betalt for min medicin og har også erkendt mig et svie- og smerte beløb.

Mit spørgsmål går ud på, om svie og smerte kun dækker når man er sengeliggende? Jeg har nemlig hørt, at man kan få godtgørelse for et mindre beløb pr. dag, når man er hæmmet i sin dagligdag.

Svar:

Efter de tidligere regler (dvs. før år 1984) blev der sondret mellem sengeliggende og oppegående sygedage, men det bliver der ikke mere. Før 1984 kunne man endvidere yde godtgørelse for ulempe, men det er ikke en mulighed længere.

Det er i dag udgangspunktet, at man er berettiget til godtgørelse for svie og smerte, så længe man er syg, hvilket vil sige, at man dels skal være sygemeldt, dels skal være undergivet en eller anden form for dokumenteret behandling (lægelig behandling, genoptræningsprogram eller lignende). Der kan imidlertid i særlige tilfælde ydes godtgørelse for svie og smerte, selv om man ikke er syg. Det kan fx være, hvor skaden midlertidigt medfører fysiske gener i de normale legemsfunktioner, uden at skadelidte kan siges at være syg.

Jeg synes, at du skal tage kontakt til pågældende forsikringsselskab og oplyse dem om de symptomer, du har, hvilken kamp det er for dig at komme på arbejde hver dag mv.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist