Hvornår forældes min sag?

Spørgsmål:

Jeg kom til skade for 10 år siden ved en trafikulykke og fik et par år senere en erstatning. Jeg har hørt meget forskelligt om, hvornår sådan en sag er forældet: to, tre, fem, 10 og 20 år. Jeg vil derfor spørge, hvilket tal der er det rigtige.

Jeg spørger, fordi jeg har fået det væsentligt værre indenfor det sidste års tid. Jeg begynder fx at blive bange for at miste mit arbejde. Tror du, at min sag er for gammel til at blive genoptaget?

Svar:

Jeg kan godt forstå din forvirring! Der kom nye forældelsesregler i 2008, og samtidig er der tale om nogle meget komplicerede regelsæt.

Det gælder imidlertid i dag på området for personskader, at et krav som udgangspunkt forældes efter tre år fra forfaldstidspunktet. I sådan et tilfælde som dit regner man tre-årsfristen fra forværringens indtræden, dvs. fra det tidspunkt, hvor du har måttet indse, at du har haft et yderligere krav over for forsikringsselskabet. Hvornår dette tidspunkt er, beror altid på en skønsmæssig vurdering.

Sideløbende med treårs fristen gælder der en absolut forældelsesfrist på 30 år, der indtræder senest 30 år efter skadesdatoen. Denne frist ses i hvert fald ikke at være overskredet her.

Jeg kan herudover ikke udtale mig om, hvorvidt sagen er for gammel til, at du kan få den genoptaget, men jeg synes da, at du straks bør tage kontakt til pågældende selskab for at forhøre dig om, hvorvidt der er mulighed for at opnå yderligere erstatning i anledning af de senskader, du angiveligt har fået efter
den 10 år gamle ulykke.

Der skal naturligvis være årsagsforbindelse mellem skaden og forværringen.

Venlig hilsen
Marianne Bak, jurist