Kan banken kræve min pensionsopsparing?

Spørgsmål:

Jeg har været udsat for en større trafikulykke, hvilket er gået temmelig meget ud over min økonomi. Jeg har i den forbindelse været nødt til at sælge mit hus og kommer ud med et underskud. Jeg har nogle pensionsopsparinger, og er i tvivl, om min bank kan kræve dem som afdrag på min gæld?

Svar:

Nej, et pengeinstitut kan ikke foretage tvungen modregning i krav på pension. Dette følger af Retsplejelovens § 512, stk. 3 og vil sædvanligvis også fremgå af et pengeinstituts almindelige betingelser. Beskyttelsen gælder dog kun, indtil udbetaling har fundet sted. Når pensionen er blevet udbetalt, indgår beløbet således i din formue og kan herefter gøres til genstand for kreditorforfølgning.


Venlig hilsen
Marianne Bak