Kan jeg få godtgørelse for svie og smerte?

Spørgsmål:

Jeg har fået et piskesmæld, efter at jeg var udsat for en traumatisk trafikulykke. Efter en kort sygemelding følte jeg, at jeg var nødsaget til at gå på arbejde. Faktisk slæbte jeg mig næsten et helt år af sted, selv om jeg havde både hovedpine, kvalme og koncentrationsbesvær. Først herefter begyndte det at gå bedre. Jeg har i hele perioden fået stærk smertestillende medicin, fysioterapibehandling samt været til samtale hos min egen læge én gang ugentligt.

Jeg har nu i venteværelset til fysioterapien hørt, at man kun kan få godtgørelse for svie og smerte, hvis man er sygemeldt. Er det virkeligt rigtigt?

Svar:

Nej, det er ikke rigtigt. Det er efter Lov om Erstatningsansvar § 3 det almindelige udgangspunkt, at man er berettiget til godtgørelse for svie og smerte, så længe man er syg, hvilket vil sige, at man dels skal være sygemeldt, dels skal være undergivet en eller anden form for dokumenteret behandling (lægelig behandling, genoptræningsprogram eller lignende).

I særlige tilfælde kan der dog tilkendes godtgørelse for svie og smerte, selv om man ikke er sygemeldt. De særlige tilfælde vurderes meget konkrete. Man siger, at der i tvivlstilfælde lægges stor vægt på, om man modtager behandlinger.

Jeg kan ikke afgøre her, hvorvidt du er berettiget til godtgørelse for svie og smerte i det pågældende år. Det er dog min klare opfattelse, at det er svært at opnå, men det er altså ikke efter reglerne en forudsætning, at man er sygemeldt.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist, UlykkesPatientForeningen