Kan jeg få tilskud til en advokat?

Spørgsmål:

For kort tid siden kørte jeg galt, da en anden bil kørte op i min bil bagfra. Jeg har konstante smerter, og min læge vurderer, at jeg har piskesmæld. Jeg har aldrig fejlet noget før.

Jeg sidder med en masse papirer, som jeg ikke kan overskue og har derfor besluttet mig for at få en advokat. Jeg har endnu ikke taget kontakt til én, men har fundet et advokatfirma i min hjemby.

Er der nogle muligheder for, at jeg kan få tilskud til advokatudgifterne fra hende, der kørte den anden bil, og hvor meget kan jeg få? Hun har påtaget sig det fulde ansvar.

Svar:

Indledningsvist vil jeg sige, at det rigtigt godt, at du påtænker at lade en advokat tage over, hvis du har svært ved at overskue situationen. Det kan i øvrigt desværre også være vanskeligt at få anerkendt et piskesmæld som en skade, hvorfor det er meget vigtigt at sikre sig, at du finder en advokat med ekspertise netop inden for dette område. Jeg vil derfor henvise til de advokater, som UlykkesPatientForeningen har et fast samarbejde med.

I forbindelse med en ulykke som her, hvor der er tale om en personskade med en ansvarlig skadevolder, finder reglerne i Lov om Erstatningsansvar anvendelse, hvilket betyder, at skadevolderens ansvarsforsikring skal bidrage til dækningen af evt. advokatudgifter. Helt konkret skal modpartens ansvarsforsikring dække det, man kalder ”rimelige og nødvendige” udgifter til advokathjælp (Lov om Erstatningsansvar § 1, stk. 1 om erstatning for andet tab). Dette gælder dog normalt ikke i mindre personskadesager, hvor erstatningsopgørelsen er relativt ukompliceret, men primært ved større og alvorlige personskadesager, fx hvis man mister erhvervsevnen og/eller får alvorligt mén. Ofte vil modpartens selskab gøre opmærksom på denne praksis – eller bør i hvert fald gøre det! Hvor stort et beløb man kan få dækket, afhænger af flere faktorer, men fastsættelsen tager udgangspunkt i størrelsen på den erstatning, forsikringsselskabet betaler til den skadelidte. Typisk drejer det sig om ca. halvdelen af advokatsalæret. UlykkesPatientForeningen og forsikringsselskaberne generelt anbefaler i øvrigt, at den skadelidte tager en drøftelse med advokaten, så det på forhånd er afklaret, hvad skadelidte evt. selv må forvente at skulle betale i advokathonorar.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist