Kan jeg klage over Arbejdsskadestyrelsens udtalelse?

Spørgsmål:

Jeg har fået et piskesmæld efter en alvorlig trafikulykke for 4 år siden, hvor en anden bil kørte ind i min. Jeg har fået en erstatning fra modpartens forsikringsselskab, som jeg ikke er tilfreds med. De har fx givet mig en meget lav erstatning for det mén, jeg har efter ulykken (10 %). Selskabet siger, at de har truffet deres afgørelse på baggrund af en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen, som de havde indhentet og vil ikke lave om på den.

Arbejdsskadestyrelsen siger, at deres udtalelse kun er vejledende, og at man derfor ikke kan klage over den. Kan jeg nu ikke på nogen måde få ændret Arbejdsskadestyrelsens udtalelse, og er der ellers noget, jeg kan gøre for at få en højere erstatning?

Svar:

En udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen er ikke en afgørelse, men har, som du nævner, alene vejledende karakter for forsikringsselskaberne. Den kan derfor ikke påklages til hverken Ankestyrelsen eller anden myndighed.

Det er alene muligt at opnå en fornyet vurdering fra styrelsen, hvis der foreligger nye oplysninger i sagen, - dvs. i de tilfælde hvor den helbredsmæssige eller sociale og erhvervsmæssige situation ændrer sig efter, at udtalelsen er afgivet. Da forsikringsselskabet ikke ønsker at ændre deres afgørelse, er den eneste mulighed at anlægge sag ved domstolene.

Overvejer man et sagsanlæg, er det altid vigtigt at rådføre sig med en advokat med speciale inden for det relevante område. Det gælder ikke mindst i sager vedrørende piskesmæld.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist