Kan jeg nægtes NemID?

Spørgsmål:

Er det rigtigt, at man som svært handicappet ikke har ret til at få et NemID?

Jeg er selv svært fysisk handicappet, og min tilstand er blevet værre de seneste år. Jeg er nu blevet nægtet at få et NemID under et møde med min bank, hvor min datter også var til stede. De sagde, at jeg pga. mit handicap ikke er i stand til at bruge NemID. Det, synes jeg, er noget underligt noget, da jeg har alle muligheder for at få hjælp af min datter, hvilket banken godt kunne forstå, men jeg kunne ikke få det alligevel.

Min datter kunne ikke drømme om at snyde mig eller gøre noget, som jeg ikke ville have, hun skulle gøre. Jeg kan godt se, at det er nødvendigt, at jeg har hjælp til det, men kan det virkelig gøre noget? Har du nogle forslag til, hvad vi ellers kan gøre?

Vi har læst om, at der snart skulle komme en ny ordning. Vil den komme mig til hjælp?

Svar:

NemID er strengt personligt, hvilket betyder, at man aldrig må videregive sit NemID (koder, nøglekort, nøgleviser mv.) til nogen anden, og det gælder, uanset hvem det er. Dette fremgår af Finansministeriets/Digitaliseringsstyrelsens Bekendtgørelse fra 2018 om udstedelse og spærring af NemID mv. med offentlig digital signatur.

Det er ok, hvis din datter sidder ved siden af og hjælper til, når du bruger NemID, men du skal altid selv logge dig på uden at røbe kode mv. Overtrædes disse regler, kan man risikere at få sit nøglekort spærret, og den pårørende kan endvidere i alleryderste konsekvens risikere en mistanke om at have misbrugt rådigheden over sit familiemedlems økonomiske midler for at tilgodese sig selv.

Som en naturlig konsekvens af de ovenfor beskrevne regler må Borgerservice og pengeinstitutter ikke bestille og udlevere NemID til borgere, der ikke selv fysisk er i stand til benytte det, men er nødt til at have familie eller lignende til at hjælpe med betjeningen.

Det, man kan gøre i stedet for, er at gøre brug af digital fuldmagt. Digital fuldmagt er en løsning, der gør det muligt for en person – via denne persons eget NemID - at handle på vegne af en anden person, hvor systemet bagved på baggrund af fuldmagten skal give adgang til de korrekte data. Dvs. din datter vil kunne logge sig ind med sit eget NemID, fx på din bankkonto, og herefter foretage de nødvendige disponeringer.

Som du skriver, vil det nuværende NemID om et par år bliver erstattet af MitID. Det nye system kommer dog, så vidt jeg kan se, ikke til at kunne afhjælpe en problemstilling som den ovennævnte.

Venlig hilsen

Marianne Bak Svendsen, jurist