Mister jeg ferie med den nye ferielov?

Spørgsmål:

Efter en arbejdsulykke for 4 år siden - hvor jeg først nu rigtigt er ved at komme mig - er jeg ved at spare op til en ferietur i efterårsferie 2020. Jeg har hele tiden været tilknyttet den arbejdsplads, hvor jeg kom til skade, og kom tilbage på fuld tid efter et par år.

Jeg har læst, at man kommer til at miste noget af sin ferie med den nye ferielov. Kan det passe? Er der noget, jeg kan gøre for at have feriedage nok til, at vi kan tage på den planlagte tur?

Jeg har været så udmattet efter ulykken, at jeg har brugt alt, hvad jeg har haft af ferie hidtil, og jeg har også behov for mine sædvanlige tre ugers sommerferie i både denne sommer og i 2020.

Svar:

Nej, du mister ikke noget ferie i forbindelse med overgangen til den nye Ferielov d. 1.september 2020, men du har ret i, at der – hvis du ikke har mulighed for at overføre ikke afholdt ferie optjent efter de nuværende ferieregler - kan være problemer med at afholde betalt ferie i efteråret 2020, dvs. så kort tid efter den nye lovs ikrafttræden. 

Det gælder efter reglerne i den nye lov, at man hver måned optjener 2,08 feriedage, som man allerede kan bruge til at afholde betalt ferie for i den efterfølgende måned. Dette kaldes samtidighedsferie. I efterårsferien i 2020 har man således kun optjent 2,08 feriedage i alt, og det ”kommer man jo ikke langt for”.

Med hensyn til hvilke muligheder der ellers er for at kunne afholde ferie i efteråret 2020, er der, som jeg læser det kommende regelgrundlag, 2 muligheder:

Den første mulighed er, at du tager 6. ferieuge i brug. Det kræver imidlertid, at du er omfattet af en sådan overenskomst, eller at du har en individuel aftale med din arbejdsplads herom.

Den anden mulighed er at aftale med din arbejdsgiver at få forskud på ferie. Dette er en anden af de nye regler i den kommende Ferielov (§ 7), men det kræver altså, at din arbejdsgiver vil være med på en sådan aftale.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen