Risikerer jeg at mit faste erhvervsevnetab nedsættes?

Spørgsmål:

Jeg var for ca. otte år siden udsat for en arbejdsulykke. På tidspunktet for ulykken havde jeg et fuldtidsjob, som jeg var meget glad for. Efter en lang sygeperiode prøvede jeg at genoptage arbejdet, men måtte hurtigt opgive. Sidenhen har jeg været ude i nogle opslidende praktikforløb mv., men måtte til sidst modstræbende acceptere, at jeg hverken kunne klare et fuldtidsarbejde eller et fleksjob. Det endte med, at jeg fik førtidspension.

Før jeg blev førtidspensionist, fik jeg tilkendt en erstatning for erhvervsevnetab med løbende ydelser hver måned. Jeg ønsker imidlertid nu at få erstatningen udbetalt som et engangsbeløb. Mit spørgsmål lyder på, om jeg kan risikere, at Arbejdsskadestyrelsen finder på at nedsætte den fastsatte erhvervsevnetabsprocent?

Svar:

Jeg har haft kontakt til Arbejdsskadestyrelsen, der oplyser følgende: "Som udgangspunkt vil den tidligere vurdering af tab af erhvervsevne ikke blive ændret, hvis man anmoder om kapitalisering. Hvis vi i forbindelse med, at vi kigger på sagen igen, bliver opmærksomme på, at den erhvervsmæssige situation har ændret sig, eller at vi har begået fejl ved vores tidligere vurdering, kan vi dog genoptage sagen på forvaltningsretligt grundlag".

Det kan altså ikke udelukkes, at Arbejdsskadestyrelsen vil tage din sag op til genvurdering i en sådan situation, men da din situation kun er blevet yderligere forværret, kan jeg ikke umiddelbart forestille mig, at Arbejdsskadestyrelsen skulle sætte din erstatning ned.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist