Skal jeg kontakte mit gamle eller nuværende forsikringsselskab?

Spørgsmål:

Da jeg var studerende var jeg udsat for en dykkerulykke og fik udbetalt en erstatning fra mit forsikringsselskab. Jeg har siden skiftet forsikringsselskab.

De senere år har jeg fået mange flere gener fra ulykken og ønsker nu at få sagen genoptaget. Hvilket selskab skal jeg så henvende mig til, – det gamle eller det nye?

Svar:

Du skal rette henvendelse til det gamle forsikringsselskab. Det er det oprindelige selskab, der skal afgøre spørgsmålet om genoptagelse og betale yderligere erstatning, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Det nye selskab har ikke noget at gøre med den ulykke, der tidsmæssigt ligger før det tidspunkt, hvor du skiftede selskab.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist