Skal jeg tilbagebetale erstatningen?

Spørgsmål:

Jeg har for nogle år siden været ude for en trafikulykke, hvor jeg kom rimeligt slemt til skade. Jeg har det problem, at jeg lige nu føler, at jeg ikke kan komme videre i forholdet til mit ulykkesforsikringsselskab.

De har efter langt tids forhandling udbetalt 12 % i méngraderstatning, hvilket jeg synes er alt for lidt. Selskabet har nu foreslået, at vi beder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at vurdere mit mén, hvilket kunne være en løsning. Hvis jeg nu aftaler dette med selskabet, og det viser sig, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mod forventning vurderer méngraden mindre end de allerede udbetalte 12 %, skal jeg så betale differencen tilbage til forsikringsselskabet?

Svar:

Medmindre forsikringsselskabet ved udbetalingen har taget forbehold, eller at andet fremgår af dine vilkår, gælder det normalt, at er den tilbudte erstatning udbetalt, men Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efterfølgende i sin udtalelse vurderer méngraden lavere, så skal man ikke tilbagebetale beløbet.

Hvis der ikke er udbetalt noget, så er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelse, der gælder.

Du skal være opmærksom på, at det efter omstændighederne kan være et vilkår, at det er dig, der skal betale gebyret for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelse.  Det kommer dog helt an på aftalen med selskabet. Typisk betaler den af parterne, der ønsker at klage, gebyret, og så er der mulighed for at få gebyret tilbage, hvis man får  helt eller delvist medhold - medmindre andet er aftalt.

Se gebyrer på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

(Fra 1. juli 2016 har Arbejdsskadestyrelsen skiftet navn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist