Arbejdsmarked på ordinære vilkår

Spørgsmål:

I 2009 var jeg involveret i et trafikuheld og pådrog mig piskesmæld. Jeg var sygemeldt i ca. et halvt år, hvorefter jeg af eget initiativ startede på en uddannelse, da jeg ikke kunne vende tilbage til mit job pga. mén.

Jeg har haft flere sygeperioder under uddannelsen, men det er lykkedes at komme igennem, og jeg er netop blevet færdig. Jeg vil helst arbejde på fuld tid, men har i løbet af uddannelsen erkendt, at det nok ikke er muligt. Jeg vil derfor høre, hvad jeg nu skal gøre?

Svar:

Som du selv skriver, er du usikker på, hvad der skal ske – og om du fortsat kan klare dig på ordinære vilkår. Og det har du behov for rådgivning og vejledning i forhold til. Jeg vil derfor opfordre dig til at kontakte Jobcenteret, hvor du bor for en rådgivnings- og vejledningssamtale ift. dine muligheder på nuværende tidspunkt.

Min umiddelbare tanke er, at Jobcentret vil sige, at du i første omgang må prøve at se, om ikke du kan klare dig på ordinære vilkår. Altså vil de formentlig råde dig til at melde dig ind i en A-kasse og søge job, som andre nyuddannede. Jobcentret vil altid forsøge at få dig til at klare dig selv på ordinære vilkår længst muligt – helt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Men du har altid ret til rådgivning og vejledning ift. din situation – og dine bekymringer for din fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er også vigtigt at sige, at selvom du skulle bliver ansat på ordinære vilkår, kan Jobcentret sagtens støtte med forskellige mindre foranstaltninger – fx hjælpemidler, personlig assistance m.m. Så tag kontakt til Jobcentret og anmod om en rådgivnings- og vejledningssamtale ift. din bekymring for at kunne klare dig på ordinære vilkår. Håber, at det var et brugbart svar.

Venlig hilsen
Bente Elton Rasmussen, socialrådgiver, UlykkesPatientForeningen