Er afslag på SU-handicaptillæg berettiget?

Spørgsmål:

Jeg har whiplash og har en méngrad på 10 procent, men mangler stadig en afgørelse for nedsat erhvervsevne.

Jeg har været på nedsat tid (30 timer pr. uge), og for et års tiden siden begyndte jeg at studere.

Jeg har søgt om SU-handicaptillæg, men Ankestyrelsen mener ikke, jeg er berettiget til det, da jeg kunne arbejde 30 timer med særlige hensyn. Et kandidatstudie er normeret til 37 timer. Ud over studiet mener Ankestyrelsen godt, jeg kan arbejde 5-6 timer om ugen - lagt i weekenden og med indlagte pauser.

Jeg har brug for at vide, om det er en lovlig argumentation for at give mig afslag på SU-handicap tillæg i forhold til min situation. Samtidig vil jeg også gerne høre, om der er mere, jeg kan gøre?

Svar:

Din afgørelse fra ankestyrelsen er endelig, og der er ikke yderligere ankemuligheder.

Det er i sig selv ikke diagnosen, der er afgørende for, om du er berettiget til SU Handicaptillæg eller ej. Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerens forhold.

At du lider af følger efter whiplash diskvalificerer altså ikke på forhånd en ansøger. Men ud fra en samlet vurdering har Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte altså vurderet, at du ikke opfylder betingelserne for SU Handicaptillæg.

Hvad kan du gøre nu?

Som nævnt er der ikke aktuelt yderligere ankemuligheder. Hvis du skal lave en fornyet ansøgning, vil det i mine øjne kræve, at der enten er sket og dokumenteret væsentlige helbredsmæssige ændringer (forværring), eller at du kan dokumentere, at du har afprøvet erhvervsarbejde, men ikke magtede det.

Om det vil medføre et andet resultat, tør jeg ikke spå om, men det er som udgangspunkt den eneste mulighed, jeg kan pege på.

Venlig hilsen
Bente Elton, socialrådgiver

Send dit spørgsmål til brevkassen