Er der sammenhæng mellem kæbesmerter og piskesmæld? Og hvor kan jeg få hjælp?

Spørgsmål:

For ti år siden fik jeg et kraftigt piskesmæld og fik efterfølgende førtidspension. For fem år siden fik jeg kraftige kæbesmerter og var på sygehuset, hvor de ikke kan hjælpe mig. Mine tænder er ødelagt på grund af mit skæve bid, og jeg har dagligt så store smerter, at jeg kun kan spise flydende kost.

Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, for sygehuset kan fortsat ikke hjælpe mig, og jeg har ikke råd til at betale en privat kæbekirurg.

Er det normalt at et whiplash giver kæbesmerter, og kan I anbefale mig, hvor jeg skal gå hen for at få hjælp?

Svar:

Kæbesmerter er et kendt symptom på følger efter whiplash. Jeg kan ikke anbefale dig en konkret læge eller afdeling med særlig ekspertise. Jeg vil derimod opfordre dig til i første omgang at drøfte din situation med egen læge - og herfra få hjælp til videre henvisning ift. dine problemer via det offentlige sundhedssystem.

Som du selv skriver, er der måske mulighed via privatpraktiserende kæbekirurg, men at dette i så fald vil skulle være for egen regning.

Jeg er bekendt med, at Tandlægehøjskolerne udfører undersøgelser og i visse tilfælde behandlinger, hvor man ikke betaler for timeløn, men kun materialer. Måske det kunne være relevant for dig at undersøge, om de har mulighed for at hjælpe dig.

Du skriver ikke, hvordan du pådrog dig piskesmældet, hvorfor jeg ikke konkret kan rådgive dig ift. dine forsikrings-/erstatningsretlige muligheder, men du er velkommen til at kontakte Ulykkeslinjen for yderligere rådgivning og vejledning ift. dette.

Håber ovenstående hjælper dig videre.

Venlig hilsen
Bente Elton Rasmussen, socialrådgiver