Genoptræningsforløb og vederlagsfri fysioterapi på samme tid?

Spørgsmål:

Må man samtidig være i et genoptræningsforløb (genoptræningsplan fra hospitalet) og også få vederlagsfri fysioterapi?

Svar:

Svaret er både ja og nej. Man må ikke modtage to ens tilbud. Det vil sige, at hvis indholdet i forbindelse med genoptræningen er præcis det samme, som man modtager i forbindelse med den vederlagsfri fysioterapi, så må man ikke deltage i begge dele. I så fald vil det typisk være den vederlagsfri fysioterapi, der sættes på pause i den pågældende periode.

Er der derimod tale om forskelligt indhold, må man gerne have begge forløb samtidig.

Der er altså tale om en konkret vurdering med udgangspunkt i den enkelte patient/borgers forløb. Jeg vil opfordre dig til at oplyse genoptræningsstedet om, at du går til vederlagsfri fysioterapi. Med udgangspunkt i det konkrete genoptræningsforløb, vil der så kunne tages stilling til, om der er tale om dublerende/ens forløb og der derfor er behov for pause i den vederlagsfri fysioterapi eller om de om de to forløb kan køre parallelt.

Venlig hilsen
Bente Elton Rasmussen, socialrådgiver