Hvad er et ledsagekort?

Spørgsmål:

Læs socialrådgiverens svar

Svar:

Ledsagekort kan bevilges til personer med handicap, som har behov for en ledsager til at færdes. Ledsagekortet dokumenterer indehaverens behov for at have en ledsager med i f.eks. offentlige transportmidler, teater, biograf, museer, forlystelsesparker og lignende. Et behov for et ledsagekort kan rette sig mod alle uanset alder og kan være begrundet i både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Ansøgning om ledsagekort kan ske hos Danske Handicaporganisationers brugerservice. Behovet for at have en ledsager med skal dokumenteres ved lægeerklæring eller ved, at man i forvejen f.eks. er visiteret til en af følgende ydelser:

- Handicapparkeringskort

- BPA ordning

- Ledsageordning

- Har støtte til køb af bil

- Bor i botilbud

Ledsagekortet koster 200 kr. og er gyldigt i 3 år. Herefter skal det genansøges. Ledsagekortet giver mulighed for, på udvalgte seværdigheder, gratis at medtage en ledsager.

Endvidere gives der rabat på offentlig transport. Se mere på www.handicap.dk/brugerservice/ledsagerkort, hvor ansøgningsskema også kan hentes. Hvis du ikke har internetadgang, kan Brugerservice kontaktes på tlf. 3675 1793.

Venlig hilsen
Channie Klaris, Socialrådgiver, UlykkesPatientForeningen