Hvordan er mine muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet?

Spørgsmål:

I 1995 var jeg involveret i en alvorlig ulykke. Jeg måtte forlade arbejdsmarkedet og fik tilkendt mellemste førtidspension. Siden da har jeg fået hverdagen til at fungere og har fået mere overskud igen.

I de sidste par år har jeg haft fulgt nogle enkeltfag på HF og forskellige andre kurser. Jeg har nu mod på at vende tilbage til arbejdsmarkedet og er blevet tilbud et job i en bekendts virksomhed.

Hvad er mine muligheder i den forbindelse? Vil kommunen så frakende mig min pension? Og hvad nu hvis jeg alligevel ikke kan holde til at arbejde?

Svar:

Det er positivt, at du har fundet ud af, hvordan du kan leve med følgerne efter din ulykke, og at du ligefrem har fået overskud til at orientere dig mod arbejdsmarkedet igen. Du skriver, at du modtager førtidspension, og at du har gjort dette siden 1995. Det betyder, at du modtager førtidspension efter ”de gamle regler”. En sådan førtidspension kan ikke frakendes, men den kan eventuelt gøres hvilende.

Det er vigtigt, at der bliver taget kontakt til dit lokale jobcenter, så du kan få en samtale med en sagsbehandler/jobkonsulent ift. dine muligheder. Dette er vigtigt, så der bliver lavet en realistisk plan for dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det skal undersøges i hvilket omfang, du vil være i stand til at arbejde, og om der er behov for anden støtte – fx hjælpemidler på arbejdspladsen, mentorstøtte m.m.

Der er forskellige muligheder for dig – fx få timers arbejde på ordinære vilkår ved siden af din pension, ansættelse i løntilskudsjob ved siden af din pension, ansættelse på ordinære vilkår med hvilende pension og ansættelse i fleksjob med hvilende pension. En pension gøres kun hvilende, hvis det viser sig at være mest økonomisk rentabelt for dig. Og en hvilende pension kan gøres aktiv igen, hvis erhvervsindtægten bortfalder. Hvis pensionen gøres hvilende, vil du modtage invaliditetsydelse – skattefrit beløb på kr. 2.892,- pr. måned (2014 tal).

Det er vigtigt, at Jobcenteret kommer med på banen som en positiv medspiller i dit forsøg på at vende tilbage til arbejdsmarkedet, fordi de kan være med til at understøtte processen og sikre en god opstart – og sikre, at du forhåbentlig igen får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Hvis du har behov for uddybning af ovenstående eller yderligere drøftelse af din sag med en af UlykkesPatientForeningens socialrådgivere, er du naturligvis også velkommen til dette.

Venlig hilsen
Bente Elton, socialrådgiver, UlykkesPatientForeningen