Hvordan får jeg adgang til seværdigheders elevatorer, når mit handicap ikke er synligt?

Spørgsmål:

Jeg er dårligt gående på grund af utallige knæoperationer. Trapper er næsten umulige for mig og medfører hævelse og smerter.

Jeg bruger dog heldigvis ikke hjælpemidler endnu, men det betyder, at mit handicap ikke er synligt.

Nu står jeg overfor at skulle til en storby, hvor jeg gerne vil se nogle seværdigheder og benytte disses elevator. Men hvordan får jeg adgang til disse elevatorer, når jeg ikke bruger rollator eller stok? Jeg har oplevet at blive afvist, fordi jeg ikke bruger hjælpemidler.

Findes der handicapskilte, armbind eller lignende, eller hvordan dokumenterer jeg i en udenlandsk by, at jeg udover whiplash også er dårligt gående i forhold til trapper?

Svar:

Der findes forskellige ordninger for personer med handicap, som giver disse personer mulighed for deltagelse i aktiviteter og adgang til seværdigheder. Men der findes ikke et samlet ”handicapkort”, der kan bruges som dokumentation for ens handicap. En sådan ordning gælder kun blandt meget synshandicappede og blinde.

Jeg har dog nedenfor opridset de meste kendte ordninger og muligheder, som giver personer med handicap rabat/fordele i forskellige situationer.

Danske Handicaporganisationers Brugerservice udsteder handicap-parkeringskort og ledsagerkort. For at kunne få bevilliget disse, skal man opfylde forskellige helbredsmæssige kriterier, og der er forbundet egenbetaling med kortene.

Det er også via DH’s Brugerservice muligt at købe en ”nøgle” til handicaptoiletter i Europa.

Det er også DH’s Brugerservice, der udsteder rabatkort til Storebæltsbroen

Man har også som førtidspensionist mulighed for at få et gratis legitimationskort via DSB, som dokumenterer, at man har ret til at købe pensionistbilletter.

Visse steder i udlandet kan man også opnå rabat eller mulighed for anden hjælp, hvis man medbringer en lægeerklæring, der dokumenterer ens handicap. Det vil være egen læge, der i så fald ville skulle lave en sådan – gerne på engelsk. Da der ikke er tale om en ”international anerkendt standard”, er det op til den enkelte læge, hvad han/hun skriver. Borgeren skal i øvrigt selv eventuel udgift til en sådan erklæring.

Hvis du ved, hvor du skal hen på rejse, kan det være en fordel på forhånd at tjekke seværdighedernes hjemmesider for at se, om der er særlige regler/muligheder for personer med handicap.

Håber det hjælper dig videre. Og rigtig god rejse.

Venlig hilsen
Bente Elton Rasmussen, socialrådgiver