Hvordan får man højeste førtidspension?

Spørgsmål:

Jeg har en bekendt, som har været udsat for en ulykke, hvor han fik en hjerneskade. Han fik bevilliget den mellemste invalidepension i 1989 og har ikke kunnet arbejde siden.

Mit spørgsmål er: Hvis han ansøger om tillægget erhvervsudygtighedsbeløb (som han aldrig har modtaget), vil hans pension så blive betragtet som en pension efter den nye lov? Underordnet sagens udfald: Hvor og hvordan kan han søge?

Svar:

Når din bekendte er bevilliget pension efter ”de gamle regler” fra før 1.1. 2003, vil det stadig være efter disse regler, at en ansøgning om forhøjelse skal behandles.  

Din bekendte skal henvende sig til sin kommune og søge om forhøjelse af sin førtidspension. For at være berettiget til højeste førtidspension skal erhvervsevnen være ubetydelig eller helt ophævet. Det skal altså i ansøgningen begrundes, hvorfor din bekendte ikke (længere) har mulighed for at have en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Afslutningsvist vil jeg lige gøre opmærksom på, at der kun kan tilkendes højeste førtidspension til personer under 60 år. Det er derfor afgørende for ansøgningen, at din bekendte ikke er fyldt 60 år.

Venlig hilsen
Bente Elton, socialrådgiver