Hvordan oplister jeg kørselsbehov?

Spørgsmål:

Jeg har søgt om støtte til bil pga. forskellige helbredsmæssige begrænsninger. Kommunen har i den forbindelse bedt mig om at opgøre mit kørselsbehov i en fire-ugers periode.

Mit store problem er jo netop, at jeg ikke har en bil til rådighed og derfor ikke kan komme nogen vegne. F.eks. kan jeg ikke gå til svømning, syning eller besøge venner og familie. Jeg er altid afhængig af, at folk kommer til mig eller kommer og henter og kører mig.

Hvordan skal jeg opliste mit kørselsbehov?

Svar:

Det er selvfølgelig vanskeligt at give et fuldstændigt billede af dit kørselsbehov på nuværende tidspunkt. Men jeg synes i princippet, at du fint redegør for, at der er forskel på dit aktuelle og dit ’ønskede’ kørselsbehov. Det er vigtigt, at du giver et realistisk billede og prøver at forklare, hvordan din situation er.

Et forslag kunne derfor være, at du oplister, hvordan situationen er lige nu, og hvordan du forestiller dig, at dit fremtidige kørselsbehov er:

Aktuelt kørselsbehov uden egen bil

  • Indkøb sammen med bekendt i vedkommendes bil (x gange om ugen)
  • Besøg hos venner og familie sammen med bekendt i vedkommendes bil (x gange om ugen)

Forventet kørselsbehov med egen bil

  • Indkøb (x gange om ugen)
  • Træning (x gange om ugen)
  • Svømning (x gange om uden)
  • Syning (x gange om ugen)
  • Besøg hos venner og familie x gange om ugen

Endvidere kan du skrive, at det er vanskeligt at opliste/opgøre både dit aktuelle og forventede kørselsbehov, da du på nuværende tidspunkt er afskåret fra at deltage i aktiviteter uden egen bil. Men at du har et stort ønske om igen at kunne leve et aktivt og selvstændigt liv, hvilket du vurderer, egen bil vil give dig mulighed for.

Venlig hilsen
Bente Elton Rasmussen, socialrådgiver