Invaliditetsydelse eller invaliditetsbeløb?

Spørgsmål:

Jeg ved, at spørgsmålet har været stillet før, men jeg er stadig forvirret – og synes, at jeg får forskellige svar alt efter, hvem jeg spørger. Er invaliditetsydelse og invaliditetsbeløb det samme? Og hvornår bortfalder de?

Svar:

Tak for spørgsmålet – som jeg kan afsløre, at jeg også med jævne mellemrum får på telefonen. Nej, invaliditetsydelse og invaliditetsbeløb er IKKE det samme. Begge begreber er tilknyttet de såkaldt ”gamle pensionsregler” – hvilket vil sige før 1.1. 2003.

Er man tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse før denne dato, er man fortsat omfattet af disse regler (med mindre man frivilligt valgte at overgå til de nye regler, da dette var en mulighed). Invaliditetsydelsen blev bevilliget til personer, der i princippet opfyldte betingelserne for mellemste eller højeste førtidspension, men som havde en tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed en erhvervsindtægt. Invaliditetsydelsen bevares ved bevilling af fleksjob og ved overgang til fleksydelse og efterløn. Men ydelsen bortfalder ved overgangen til folkepension. Beløbet udgør i 2015 kr. 2.935,- pr. måned (skattefrit).

Invaliditetsbeløbet indgår i den samlede pension for personer på mellemste og højeste førtidspension, der derudover består af grundbeløb, pensionstillæg og for personer på højeste førtidspension også erhvervsudygtighedsbeløbet. Modtager man umiddelbart inden overgangen til folkepension invaliditetsbeløbet OG har man fået bevilliget invaliditetsydelse eller førtidspension før 1.1.2002, bevarer man invaliditetsbeløbet som 65 og 66-årig. Herefter bortfalder invaliditetsbeløbet. Beløbet udgør i 2015 kr. 2.916,- pr. måned (skattefrit)

OBS:
Det er altså vigtigt at være opmærksom på, om man modtager invaliditetsydelsen eller invaliditetsbeløbet (førtidspension), inden man overgår til folkepension. Hvis man modtager invaliditetsydelse, og man ikke længere har en erhvervsindtægt, der er til hinder for tilkendelsen af førtidspension, har man mulighed for at søge om at få sin invaliditetsydelse omkonverteret til en førtidspension. I så fald bevarer man retten til at modtage invaliditetsbeløbet som 65 og 66-årig, hvis man modtager tillægget umiddelbart inden overgangen til folkepension. Men man skal altså aktivt søge om dette – og gøre det, så afgørelsen kan nå at være truffet, inden man bliver folkepensionist. Håber du er knap så forvirret nu.

Venlig hilsen
Bente Elton Rasmussen, Socialrådgiver, UlykkesPatientForeningen