Kan bilen købes uden afgift?

Spørgsmål:

Min handicappede søn flytter på bosted, og kommunen har tidligere bevilget trivselsbil. Hvis de nu beslutter, at han ikke længere opfylder kravene og fratager ham bevillingen, kan han så købe bilen fra kommunen og stadigvæk have den uden afgift?

Svar:

Det helt korte svar på dit spørgsmål er ”nej”. Men lad mig uddybe.

Vedrørende afgiftsfritagelse
Man kan ikke få frakendt støtte til køb af bil og samtidig opretholde afgiftsfritagelsen. De to ting hænger sammen. Så hvis kommunen vurderer, at din søn ikke længere opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, vil han også få frakendt afgiftsfritagelsen.

Konsekvenserne ved bortfald af støtte til bil og afgiftsfritagelse afhænger af flere ting. Fx hvilken type bil, der er tale om. Er der tale om en personbil, vil man fremadrettet skulle betale ”grøn ejerafgift”. Er der derimod tale om en nedstolet minibus, vil der også skulle betales registreringsafgift.

Du kan på skat.dk se, hvad det vil koste alt efter, hvilken bil der er tale om – eller kontakte SKAT for beregning.

Køb af bilen
Får man frakendt støtte til køb af bil, må man som udgangspunkt gerne købe bilen. Men evt. restgæld skal indfries, og bilen omregistreres, hvilket man selv skal betale for (se endvidere ovenfor).

Vedr. flytning til botilbud
At din søn flytter i botilbud er ikke ensbetydende med, at kommunen altid skal frakende støtte til bil. De skal konkret forholde sig til din søns samlede situation – og muligheder for at få tilgodeset sit kørselsbehov.

Henstand og eftergivelse
Det fremgår ikke af din mail, hvor gammel bilen er – altså om der stadig er lån i bilen. Sker flytningen til botilbud pga. forværring i den fysiske og/eller psykiske funktionsevne, kan restgælden i visse situationer eftergives.

Så afslutningsvist er svaret altså ”nej – din søn kan ikke beholde en afgiftsfri bil, hvis kommunen frakender støtten”. Der kan dog være mulighed for, at han fysisk kan beholde bilen – men det det kræver omregistrering. Der er i min optik behov for mere grundig rådgivning og vejledning, hvis kommunen træffer afgørelse om frakendelse. Kontakt evt. kommunen allerede nu for afklaring af konsekvenserne af en frakendelse.

Venlig hilsen
Bente Elton Rasmussen