Kan en bofælle pålægges praktiske opgaver?

Spørgsmål:

Jeg prøver at finde ud af lovgivningen indenfor ældre- og handicapområdet.

Helt specifikt vil jeg gerne vide om en bofælle der ikke har relation til en, skal varetage ens opgaver i hjemmet så som rengøring og madlavning.

Så vidt jeg ved kan den pågældende persons samlever eller værge stilles til ansvar for de huslige opgaver, men en person der bor under samme tag men har sit eget individuelle liv og egen lejekontrakt, burde ikke have indflydelse på den hjælp den pågældende person skal visiteres til.

Er der en lovgivning indenfor dette område?

Svar:

Kommunen er altid forpligtet til at træffe en konkret og individuel vurdering og afgørelse – og i den forbindelse forholde sig til den enkelte borgers situation.

Man kan godt dele adresse uden a blive betragtet som ”fælles husstand”, mens man i andre situationer kan have hver sin adresse, men stadig betragtes som værende et par og dermed have forpligtigelser overfor hinanden. Det er lidt kompliceret.

Her kan du finde en pjece, som illustrerer og beskriver, hvad der ligges vægt på ift. vurdering af om man er enlig eller samlevende.

Ift. dit spørgsmål, så vil man ikke umiddelbart kunne pålægge en bofælle praktiske opgaver, hvis der vel og mærke er tale om helt adskilte husholdninger/husstande. Men det er altså en konkret vurdering.

Jeg håber, at pjecen giver dig de svar, du søger.