Kan jeg få vederlagsfri fysioterapi?

Spørgsmål:

Jeg har efter mange år som smertepatient fået flere smerter og følgevirkninger af min skade, og jeg har i den forbindelse to spørgsmål:

  • Kan jeg få vederlagsfri fysioterapi?
  • Kan jeg få mere erstatning?

Svar:

Vederlagsfri fysioterapi
Jeg kan ikke på baggrund af oplysningerne i din mail vurdere, hvorvidt du opfylder betingelserne for vederlagsfri fysioterapi. Kriterierne herfor er forholdsvis restriktive. Der skal for det første være tale om en lidelse, der fremgår af diagnoselisten, og så skal der være tale om en egentlig progredierende lidelse eller et svært fysisk handicap. Det er egen læge, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, så jeg vil anbefale dig at få en drøftelse med egen læge om mulighederne.

Læs mere om diagnoselisten og de øvrige betingelser i Sundhedsstyrelsens vejledning 

Erstatning
Vi har i UlykkesPatientForeningen et samarbejde med en række erfarne erstatningsadvokater, som yder gratis telefonisk rådgivning ift. blandt andet erstatningssager. Jeg vil anbefale, at du får en telefonisk samtale med en af disse med henblik på vurdering af din sag – og eventuelle muligheder for genoptagelse. Er du interesseret i henvisning til juridisk rådgivning, så kontakt UlykkesLinjen på tlf. 3673 2000, så kan de formidle kontakten.

Venlig hilsen
Bente Elton Rasmussen, socialrådgiver