Kan jeg være fraværende fra mit arbejde som pårørende?

Spørgsmål:

Min hustru har været ude for en trafikulykke for og er kommet alvorligt til skade. Hun har brug for, at jeg er meget hos hende og støtter hende. Det betyder, at jeg har svært ved at passe mit arbejde. Hvilke rettigheder har jeg i forhold til at være fraværende fra mit arbejde?

Svar:

Nu ved jeg ikke, hvor længe siden det er, at din kone kom til skade, men i tiden umiddelbart efter ulykken har du som pårørende ret til fravær fra dit arbejde. Det er såkaldt force majeure og er en rettighed, som alle lønmodtagere har i henhold til loven om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.

Der fremgår ikke konkret af reglerne, hvor lang tids fravær man har ret til, så det skal du aftale med din arbejdsgiver. Så det er vigtigt, at du taler med din arbejdsgiver om din situation. Vær åben og find i samarbejde en løsning.

Retten til fravær på grund af force majeure betyder i øvrigt, at en arbejdsgiver ikke må fyre en ansat, der udnytter sin ret til denne type fravær.

Du kan læse mere om reglerne på retsinformation.dk

Som pårørende kan man også få egentlig pasnings- og plejeorlov, hvor man som pårørende får orlov fra sit arbejde og bliver ansat af kommunen til at varetage pasning og pleje af en nærtstående med fysisk eller psykisk handicap, langvarig alvorlig sygdom eller døende.

Læs mere om muligheden for pasnings- og plejeorlov på borger.dk

Har du som pårørende behov for rådgivning og vejledning, er du naturligvis også altid velkommen til at kontakte os på UlykkesLinjen, ligesom pårørende kan benytte vores forskellige andre tilbud om støtte.

Se UlykkesPatientForeningens tilbud om støtte til pårørende