Må jeg få genoptræning og vederlagsfri fysioterapi?

Spørgsmål:

Må jeg være i et genoptræningsforløb og samtidig få vederlagsfri fysioterapi?

Svar:

Svaret er både ja og nej.

Du må ikke modtage to ens tilbud. Det vil sige, at hvis indholdet i forbindelse med genoptræningen er præcis det samme, som du modtager i forbindelse med den vederlagsfri fysioterapi, så må du ikke deltage i begge dele. I så fald vil det typisk være den vederlagsfri fysioterapi, der sættes på pause i den pågældende periode.

Er der derimod tale om forskelligt indhold, må du gerne have begge forløb samtidig. Der er altså tale om en konkret vurdering med udgangspunkt i den enkelte patient/borgers forløb.

Jeg vil opfordre dig til at oplyse genoptræningsstedet om, at du går til vederlagsfri fysioterapi. Med udgangspunkt i det konkrete genoptræningsforløb, vil der så kunne tages stilling til, om der er tale om dublerende/ens forløb, og der derfor er behov for pause i den vederlagsfri fysioterapi, eller om de om de to forløb kan køre parallelt.

Venlig hilsen
Bente Elton Rasmussen, socialrådgiver