Hvilke muligheder og rettigheder har vi som familie for at få hjælp i hverdagen efter min mands ulykkesskade?

Spørgsmål:

Min mand har været indlagt i længere tid efter en bilulykke og kommer snart hjem. Det bliver en ny hverdag for os og for vores børn. Han kan ikke de samme ting længere og har brug for hjælp til en masse praktiske ting.

Jeg tænker vi får brug for hjælp i hverdagen, så vi kan få det hele til at hænge sammen. Hvilke muligheder og rettigheder har vi?

Svar:

Der findes forskellige muligheder for hjælp og støtte i hverdagen, som tager udgangspunkt i den ulykkesramtes behov. Det kan fx være personlig og praktisk hjælp, BPA, ledsageordning og merudgifter. Det er vanskeligt for mig konkret at sige, hvad din mand kan være berettiget til, da det kommer an på en konkret vurdering, men der findes som nævnt flere forskellige støttemuligheder – og flere af dem kan også kombineres, så de tilgodeser din mands situation og jeres samlede familiesituation.

Når kommunen bevilger personlig og praktisk hjælp, skal de tage hensyn til familiens samlede behov. Det har Ankestyrelsen påpeget i en afgørelse sm 75-16:

”Dit behov for hjælp skal vurderes ud fra din samlede situation, hvor der også tages hensyn til øvrige familiemedlemmers deltagelse i opgaveløsningen i hjemmet.

Vi finder, at kommunen skal undersøge nærmere i hvilket omfang din ægtefælle med rimelighed kan varetage de praktiske opgaver i forbindelse med at hente og bringe jeres yngste barn fra børnehave. Varetagelsen af de huslige opgaver og pasningen af børnene er som udgangspunkt en fælles opgave.

Kravene til en rask ægtefælle kan dog ikke have et sådant omfang, at ægtefællen ikke har mulighed for at få hvile og fritid i tilstrækkeligt omfang til at kunne klare sin egen daglige tilværelse. Herunder skal ægtefællen have mulighed for at varetage sit arbejde, have fritidsinteresser m.v.

Kommunen har begrundet deres afgørelse med, at både du og din ægtefælle har forældreansvaret/rollen overfor jeres børn, og at kommunen har foretaget en samlet vurdering af jeres situation.”

Tal åbent med din mand om, hvad jeres behov og ønsker er. Dette kan være en svær samtale, men det er vigtigt. Og søg relevant rådgivning og vejledning så tidligt i forløbet som muligt, så I kan blive klædt på i forhold til, hvilke muligheder der findes. Det er vigtigt at søge hjælp i tide.

Selvfølgelig kan jeres behov og ønsker ændre sig undervejs, og så må afgørelser tages om til revurdering.

Måske er det en løsning for jer, at du ansættes af kommunen til at hjælpe, men der er ingen krav om, at det er dig som ægtefælle eller samlever, der skal påtage sig opgaven.

Har du som pårørende behov for rådgivning og vejledning, er du naturligvis også altid velkommen til at kontakte os på UlykkesLinjen, ligesom pårørende kan benytte vores forskellige andre tilbud om støtte.

Se UlykkesPatientForeningens tilbud om støtte til pårørende