Netværksgrupper

Netværksgrupper er et tilbud til medlemmer om uformelt samvær og sparring med andre medlemmer, der har været ude for en ulykke.

Uanset om du er nyskadet eller har haft din skade i mange år, kan det i perioder være rart at mødes med andre, som kender til de udfordringer, man som ulykkesskadet kan komme ud for.


Som deltager i en netværksgruppe har du blandt andet mulighed for at:

  • Møde personer i en lignende livssituation
  • Udveksle erfaringer
  • Støtte hinanden
  • Få relevant faglig viden og nye ideer

Hvor og hvor ofte?

Gruppen varetages af en koordinator fra UlykkesPatientForeningen, som har psykologfaglig baggrund. Koordinatoren er tovholder på gruppen de første 4 gange. Herefter mødes gruppen selvstændigt, men koordinator kan deltage efter behov. Netværksgruppen foregår online, hvor både du, tovholderen og de andre holddeltagere kan se hinanden.

Tidspunkt og sted for møderne fastsættes efter aftale med deltagerne.

Sådan kommer du med

Man kan tilmelde sig løbende. En ny gruppe starter, når der er 4-6 tilmeldinger, herefter er gruppen lukket for nye deltagere.

Gruppen bygger på engagement, tillid og respekt, og deltagere har tavshedspligt overfor tredjepart. Der opfordres til mødepligt af hensyn til de øvrige deltagere.

Gratis for medlemmer

Deltagelse i netværksgruppen er gratis for medlemmer af UlykkesPatientForeningen.

Du tilmelder dig her på hjemmesiden, hvorefter du bliver kontaktet af koordinator med henblik på en kort telefonisk samtale, som skal sikre den bedste deltagersammensætning.