Netværksgrupper

Netværksgrupper er et tilbud til medlemmer om uformelt samvær og sparring med andre medlemmer, der har været ude for en ulykke.

Uanset om du er nyskadet eller har haft din skade i mange år, kan det i perioder være rart at mødes med andre, som kender til de udfordringer, man som ulykkesskadet kan komme ud for.


Som deltager i en netværksgruppe har du blandt andet mulighed for at:

  • Møde personer i en lignende livssituation
  • Udveksle erfaringer
  • Støtte hinanden
  • Få relevant faglig viden og nye ideer

Sådan kommer du med

Der er åben for tilmelding til en netværksgruppe tre gange om året. 

Gruppen varetages af en koordinator fra UlykkesPatientForeningen, som har psykologfaglig baggrund. Netværksgruppen foregår online, hvor både du, tovholderen og de andre holddeltagere kan se hinanden.

Gruppen bygger på engagement, tillid og respekt, og deltagere har tavshedspligt overfor tredjepart. Der opfordres til mødepligt af hensyn til de øvrige deltagere.

Temaer for netværksgrupper

Vores netværksgrupper er delt op i temaer, så du har mulighed for at møde andre i samme situation. Du kan læse om temaerne her.  

Mange ulykkesramte oplever, at der støder nye funktionsbegrænsninger til efterhånden, som man bliver ældre.

I dette gruppeforløb får du mulighed for at møde andre i samme situation, og du vil desuden få en faglig indføring i de mest almindelige fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, der knytter sig til at ældes med en funktionsnedsættelse.

Tidspunkt: mandage kl. 11-13 på følgende datoer: 23/8, 6/9, 20/9 samt 4/10 2021.

Tilmeldingsfrist: 16. august 2021

Tilmeld dig her

En undersøgelse fra UlykkesPatientForeningen viser, at over halvdelen af alle pårørende oplever alvorlige symptomer på stress og depression. Dette viser noget om, hvor vanskeligt det kan være dels at skulle finde sig til rette i en helt ny tilværelse, dels at skulle håndtere mange af de opgaver, man som pårørende forventes at påtage sig ved siden af hverdagens almindelige praktiske gøremål.

Foruden samvær med ligestillede får du i denne netværksgruppe mulighed for at blive klogere på de udfordringer, der knytter sig til livet som pårørende, og du får nogle tips til, hvordan du passer bedst muligt på dig selv på en god og hensigtsmæssig måde.

Tidspunkt: mandage kl. 19-21 på følgende datoer: 23/8, 6/9, 20/9 samt 4/10 2021.

Tilmeldingsfrist: 16. august 2021

Tilmeld dig her

Mange ulykkesramte oplever på et eller andet tidspunkt, at deres afklaringsforløb giver anledning til ”systemstress”. Systemet opstiller ofte mange og ufravigelige krav til, hvad man som ulykkesramt skal kunne magte, og det kan ofte opleves som om, at de nødvendige ressourcer ikke er til stede.

I dette gruppeforløb får du mulighed for at møde andre, som også oplever, at systemets krav og forventninger kan være svære at håndtere. Du vil få en indføring i, hvad der sker med krop og psyke, når krav og forventninger overstiger ressourcerne, og du vil blive klædt bedre på til en konstruktiv kommunikation med systemet.

Tidspunkt: mandage kl. 11–13 på følgende datoer: 30/8, 13/9, 27/9 samt 11/10 2021.

Tilmeldingsfrist: 23. august 2021

Tilmeld dig her

Mange, som rammes af usynlige skader, oplever ofte, at de er dobbelt udfordrede. Dels fordi man skal lære at leve med de praktiske begrænsninger, som skaden sætter. Dels fordi man ofte også skal retfærdiggøre sin skade over for omgivelserne.

I denne netværksgruppe får du mulighed for at møde andre med usynlige skader. I dette forum er det muligt at udveksle erfaringer om nogle af de udfordringer, som præger hverdagen med en usynlig skade, og du får nogle faglige input til, hvordan du kan optimere din energi i hverdagen.

Tidspunkt: tirsdage kl. 10-12 på følgende datoer: 31/8, 14/9, 28/9 samt 12/10 2021.

Tilmeldingsfrist: 24. august 2021

Tilmeld dig her

Hvis du som ulykkesramt oplever, at din skade har givet dig kognitive udfordringer f.eks. hukommelses- og koncentrationsproblemer, så er dette måske netværksgruppen for dig. Ud over samvær med ligestillede er det muligt at få et fagligt indblik i de psykologiske og sociale udfordringer, som ofte præger tilværelsen.

Forløbet er særligt tilrettelagt for ulykkesramte, da hvert møde varer en time med hyppige pauser. Desuden vil den faglige information blive tilsendt skriftligt, så det er muligt at forberede sig på forhånd, og tiden i netværksgruppen bruges til afklarende spørgsmål, erfaringsudveksling og diskussion.

Tidspunkt: fredage kl. 10-11 på følgende datoer: 27/8, 10/9, 24/9 samt 8/10 2021.

Tilmeldingsfrist: 20. august 2021

Tilmeld dig her

Som ung og ulykkesramt er der en række spørgsmål, som melder sig i forhold til at skabe sig et godt og meningsfuldt liv med de begrænsninger, som ulykken har givet anledning til.

I dette gruppeforløb får du mulighed for at møde andre unge ulykkesramte mellem 18 og 35 år. Gruppeforløbet vil give en indføring i temaer som identitet og accept, men vi drøfter også de overvejelser, som kan være vigtige i forhold til uddannelse og karriere samt familieliv.

Tidspunkt: onsdage kl. 10-12 på følgende datoer: 25/8, 8/9, 22/9 samt 6/10 2021.

Tilmeldingsfrist: 18. august 2021

Tilmeld dig her