Online netværksgrupper

Online netværksgrupper er et tilbud til medlemmer om uformelt samvær og sparring med andre medlemmer, der har været ude for en ulykke eller som er pårørende til en ulykkesramt.

Uanset om du er pårørende, nyskadet eller har haft din skade i mange år, kan det i perioder være rart at mødes med andre, som kender til de udfordringer, man som ulykkesskadet eller pårørende kan komme ud for.

Som deltager i en netværksgruppe har du blandt andet mulighed for at:

  • Møde personer i en lignende livssituation
  • Udveksle erfaringer
  • Støtte hinanden
  • Få relevant faglig viden og nye ideer

Grupperne bygger på engagement, tillid og respekt, og deltagere har tavshedspligt overfor tredjepart.

Hvor og hvor ofte?

Hver gruppe mødes online på Teams ca. én gang pr. måned i fire måneder. Hvert møde varer to timer. Mødetidspunktet er fleksibelt, så det kan tilpasses gruppens deltagere.

Alle netværksgrupperne varetages af en koordinator fra UlykkesPatientForeningen, som har psykologfaglig baggrund. Koordinatoren er tovholder på gruppen.

Vi opfordrer til, at du deltager i alle din gruppens møder for at få så meget ud af gruppen som muligt. Vi har dog fuld forståelse for, at du som ulykkesramt eller pårørende kan have behov for at melde fra til et møde grundet fx manglende ressourcer.

 

Se opstartsdatoer og læs mere om de enkelte netværksgrupper her:

En undersøgelse fra UlykkesPatientForeningen viser, at over halvdelen af alle pårørende oplever symptomer på stress og depression. Dette viser noget om, hvor vanskeligt det kan være dels at skulle finde sig til rette i en helt ny tilværelse, dels at skulle håndtere mange af de opgaver, man som pårørende forventes at påtage sig ved siden af hverdagens almindelige praktiske gøremål.

Foruden samvær med ligestillede får du i denne netværksgruppe mulighed for at blive klogere på de udfordringer, der knytter sig til livet som pårørende, og du får nogle tips til, hvordan du passer bedst muligt på dig selv på en god og hensigtsmæssig måde.

Netværksgruppe for pårørende 1:

Tidspunkt: Mandage kl. 19-21 på følgende datoer: 31/1, 28/2, 28/3 og 25/4.

Tilmeldingsfrist: 28. januar 2022

 

Netværksgruppe for pårørende 2:

Tidspunkt: Tirsdage kl. 19-21 på følgende datoer: 8/3, 29/3, 19/4 og 10/5.

Tilmeldingsfrist: 4. marts 2022

 

Netværksgruppe for pårørende 3:

Tidspunkt: Onsdage kl. 16-18 på følgende datoer: 30/3, 27/4, 25/5 og 29/6.

Tilmeldingsfrist: 25. marts 2022

Vores netværksgrupper for ulykkesramte tager udgangspunkt i deltagerens behov. Hver gruppeforløb tilpasses derfor til deltagerne i gruppen.

I gruppeforløbet får du mulighed for at møde andre ulykkesramte og du vil få en indføring i temaer som fx usynlige skader, kognitive udfordringer, accept, psykiske og sociale problemstillinger, familieliv m. fl.

Netværksgruppe for ulykkesramte 1:

Tidspunkt: Mandage kl. 10.00-11.30 på følgende datoer: 7/2, 21/2, 7/3 og 21/3.

Tilmeldingsfrist: 3. februar 2022

 

Netværksgruppe for ulykkesramte 2:

Tidspunkt: Onsdage kl. 12.30-14.00 på følgende datoer: 6/4, 20/4, 4/5 og 18/5.

Tilmeldingsfrist: 30. marts 2022

 

Har du spørgsmål om vores netværksgrupper?

Du skal være velkommen til at kontakte psykolog og koordinator Mette Nyrup på mny@ulykkespatient.dk eller ringe på 36 73 20 09.