Støtte til pårørende

Som pårørende til en ulykkesramt kan du få støtte og rådgivning hos os.

UlykkesPatientForeningen er også en forening for dig som pårørende, og vi har en række tilbud, der er særligt målrettet dig. Læs om de forskellige tilbud her.

Vi tilbyder psykologisk rådgivning til pårørende på mail eller telefon. Foreningens psykolog tilbyder ikke terapeutiske samtaler, men kan medvirke til afklaring samt yde støtte og vejledning.

Psykologen rådgiver ofte om problemstillinger, der relaterer sig til:

 • Stress-, krise- og traumereaktioner
 • Udfordringer inden for familie- og samliv
 • Ensomhed

Dette er blot eksempler på problemstillinger, ingen tanker, følelser eller bekymringer er for store eller for små til rådgivning. Det handler om dine behov, og derfor er det også individuelt, hvorvidt der er brug for en enkelt samtale eller et korterevarende rådgivningsforløb.

Hvis du som pårørende ønsker mere end en samtale med vores psykolog, skal du være medlem af UlykkesPatientForeningen.

Ring til den psykologiske rådgivning

Du kommer i kontakt med psykologen ved at ringe til UlykkesLinjen, som viderestiller dit opkald.

Hvis psykologen ikke er til stede, får hun information om dit opkald og vil kontakte dig. Du kan også vælge at kontakte psykologen direkte via mail på psykolog@ulykkespatient.dk

Her kan du enten bede om at blive ringet op eller stille dit spørgsmål. Det tilstræbes, at alle henvendelser besvares indenfor to hverdage.

Psykologen har tavshedspligt, og din henvendelse behandles anonymt, hvis du ønsker det.

Foreningens telefoniske rådgivning, UlykkesLinjen, tilbyder gratis og uvildig vejledning på telefon for dig, der er berørt af en ulykke. Det kan både være som ramt eller pårørende.  

Formålet med UlykkesLinjen er at støtte ulykkespatienter og deres familier ved at skabe overblik over, hvordan man bedst kan tackle de udfordringer, der kan opstå efter ulykken.

Ved telefonerne sidder en erfaren gruppe af socialrådgivere parat med råd og vejledning. Det kan blandt andet være om muligheder og rettigheder inden for:

 • Genoptræning
 • Sygedagpenge
 • Forsikringssager
 • Advokatbistand
 • Psykologbistand
 • Familiekrise

Få mere at vide om UlykkesLinjen

Netværksgrupper er et tilbud til medlemmer om uformelt samvær og sparring med andre medlemmer, der har været ude for en ulykke.

Uanset om du er nyskadet eller har haft din skade i mange år, kan det i perioder være rart at mødes med andre, som kender til de udfordringer, man som ulykkesskadet kan komme ud for.

Som deltager i en netværksgruppe har du blandt andet mulighed for at:

 • Møde personer i en lignende livssituation
 • Udveksle erfaringer
 • Støtte hinanden
 • Få relevant faglig viden og nye ideer

Hvor og hvor ofte?

Gruppen varetages af en koordinator fra UlykkesPatientForeningen, som har psykologfaglig baggrund. Koordinatoren er tovholder på gruppen de første 4-5 gange. Herefter mødes gruppen selvstændigt, men koordinator kan deltage efter behov. Gruppen mødes én gang pr måned undtagen i juli og december. Hvert møde varer to timer.

Tidspunkt og sted for møderne fastsættes efter aftale med deltagerne.

Sådan kommer du med

Man kan tilmelde sig løbende. En ny gruppe starter, når der er 4-6 tilmeldinger, herefter er gruppen lukket for nye deltagere.

Gruppen bygger på engagement, tillid og respekt, og deltagere har tavshedspligt overfor tredjepart. Der opfordres til mødepligt af hensyn til de øvrige deltagere.

Gratis for medlemmer

Deltagelse i netværksgruppen er gratis for medlemmer af UlykkesPatientForeningen. Som pårørende kan du tegne et personligt medlemskab, eller I kan sammen vælge at tegne et familiemedlemskab.

Du tilmelder dig her på hjemmesiden, hvorefter du bliver kontaktet af koordinator med henblik på en kort telefonisk samtale, som skal sikre den bedste deltagersammensætning.

Tilmelding til netværksgruppe for pårørende

Har du brug for at tale med en, der selv har et indgående kendskab til at være pårørende til et menneske, der har følger efter en alvorlig ulykke eller sygdom, er UlykkesPatientForeningens frivillige kontaktpersoner klar til at tale med dig.

Det kan være, du har brug for, at der er en, som vil lægge øre til dine frustrationer, måske vil du høre om andres erfaringer eller du har brug for at vende et emne som for eksempel arbejde, familie eller fritidsliv.

Vores frivillige kontaktpersoner er ikke professionelle, og nogle gange vil de derfor henvise dig til nogle af vores professionelle rådgivningstilbud.

Særlige forhold

Du kontakter de frivillige kontaktpersoner på deres private telefonnummer. Det er derfor ikke sikkert, at de altid tager telefonen. Det kan også være et familiemedlem, der besvarer telefonen, og du må bede om at tale med kontaktpersonen.

Hvis din opringning kommer på et ubelejligt tidspunkt, kan det være, at du bliver bedt om at ringe igen på et andet tidspunkt, eller kontaktpersonen tilbyder at ringe tilbage senere.

Dette skal ikke afholde dig fra at ringe. Alle de frivillige kontaktpersoner glæder sig til at tale med dig.

Du kan ringe til

Merete
Fødselsår: 1945
Træffetid: Hverdage mellem kl. 14-16
Telefon: 48 14 22 57 eller 21 40 33 75

Ghita
Fødselsår: 1962
Skadesår: Min mand kom til skade i en trafikulykke i 2011
Træffetid: Ikke efter kl. 21.00
Telefon: 24 93 80 85

Du kan læse mere om at være pårørende her på vores hjemmeside og hente vores pjecer