Tjekliste til nytilskadekomne

En tjekliste til dig, der lige har været ude for en ulykke.

Her kan du hente en tjekliste, der kan være rar at have, for overskuelighedens skyld.

Behandling

 • Henvend dig straks til egen læge eller skadestue.
 • Dokumenter dine skader ved hjælp af f.eks. journaler og fotos af både skadestedet og dine skader.
 • Husk, at du har frit sygehusvalg og derfor frit kan vælge mellem offentlige sygehuse og afdelinger, når du skal i behandling eller undersøges.
 • Husk, at du har ret til at vælge behandling på et privathospital, hvis ventetiden overstiger 30 dage.
 • Kontakt hospitalets patientvejleder, som kan vejlede dig om dine rettigheder som patient.
 • Undersøg, hvilke hjælpemidler læge eller sygehus midlertidigt kan stille til rådighed for dig.

Forsikring

 • Anmeld hurtigst muligt ulykken til dit forsikrings- og pensionsselskab samt til en evt. modparts forsikringsselskab.
 • Undersøg, hvordan du er dækket via dine egne ulykkes- og erhvervsevnetabsforsikringer. Husk, at du kan have forsikringer forskellige steder (for eksempel gennem dit banklån).
 • Tjek, om du er dækket af en kollektiv ulykkesforsikring gennem din faglige organisation eller din arbejdsgiver.
 • Undersøg, om du har en sundhedsforsikring, som dækker behandling hos for eksempel fysioterapeut og psykolog samt dækker transport til og fra behandling. Læs din police igennem, der kan nemlig være udvidet dækning.
 • Husk, at du evt. kan få tilskud til behandling og medicinudgifter, hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark.
 • Tjek, om du via din ulykkesforsikring eller en eventuel modparts forsikring kan få dækket udgifter til eventuel advokatbistand.

Forsørgelse

 • Er du i job: Kontakt arbejdsgiver på første sygedag og meld dig syg. Tjek, om du får løn under sygdom. Hvis du ikke får løn, kan du have optjent ret til at modtage sygedagpenge fra din arbejdsgiver i de første 30 kalenderdage fra første sygedag.
 • Er du selvstændig: Meld dig syg til kommunen via NemRefusion inden tre uger fra første sygedag.
 • Er du ledig: Meld dig syg på jobnet.dk, under ’Min side’ på første sygedag. Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge, vil du modtage en blanket, du skal udfylde for at søge om sygedagpenge.
 • Er du studerende: Kontakt dit jobcenter, som kan undersøge, om du har ret til sygedagpenge. Husk, at du med lægedokumentation kan ansøge om tillæg til dine SU-klip. Du kan først søge om tillæg af klip, når semestret, du ikke har kunnet færdiggøre, er afsluttet.

Familie og socialt netværk

 • Overvej, om der er personer i jeres netværk, som skal have besked om ulykken, f.eks. kollegaer eller børnenes pædagoger.
 • Overvej, om der er aftaler, der skal aflyses eller udsættes.
 • Overvej, om du skal udstede en fuldmagt til dine pårørende i en periode. Det giver dem mulighed for at varetage dine interesser i forhold til bank, kommune og pensionskasse, mens du er under behandling.
 • Overvej, om du kan have gavn af at tale med en psykolog om de reaktioner, der naturligt melder sig efter en ulykke.
 • Undersøg, om du som pårørende kan få krisehjælp fra en psykolog gennem en henvisning fra din praktiserende læge.
 • Husk, at du har ret til fravær fra dit arbejde i umiddelbar forbindelse med, at en af dine nærmeste pårørende har været involveret i en ulykke. Retten til fraværet indebærer også, at arbejdsgiver ikke må fyre dig, hvis du benytter denne ret.