Overlæge: Hurtig hjælp i tiden efter ulykken er afgørende

Jo hurtigere ulykkesramte danskere og deres pårørende får hjælp og vejledning efter en alvorlig ulykke, desto bedre går det patienten. Det er derfor vigtigt, at der er et sted som UlykkesLinjen, hvor alle kan få den hjælp, som de har brug for, ifølge overlæge Lars Binderup Larsen.
UlykkesLinjen er et gratis og uvildigt vejledningstilbud til ulykkesramte danskere, som Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Forsikring & Pension og UlykkesPatientForeningen står bag.

UlykkesLinjen er et gratis og uvildigt vejledningstilbud til ulykkesramte danskere, som Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Forsikring & Pension og UlykkesPatientForeningen står bag.

Efter en ulykke opstår der en lang række spørgsmål og udfordringer for både den ulykkesramte og de pårørende. Hvis patienter får hurtigere svar på sine spørgsmål, vil de hurtigere komme videre med livet. Det mener Lars Binderup Larsen, der er overlæge på ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital. 

- En ulykke kommer jo fra det ene sekund til andet, og udover det rent sundhedsmæssige, så udløser det ofte en masse spørgsmål, som relaterer sig til patientens hverdag. Jo hurtigere de spørgsmål bliver besvaret, desto bedre går det patienten, viser al erfaring, siger Lars Binderup Larsen.

Typiske spørgsmål kan handle om erstatninger, forsikringsbetingelser, tilskud til psykologsamtaler eller adgang til genoptræning via kommunen, og her er der hjælp at hente hos UlykkesLinjen.

UlykkesLinjen er et gratis og uvildigt vejledningstilbud bemandet af erfarne socialrådgivere og er økonomisk støttet af Offerfonden.

Med i gruppen af organisationer, der står bag UlykkesLinjen, er Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Forsikring og Pension og UlykkesPatientForeningen.

Skaderne hober sig op

Hvad der måske umiddelbart virker som en mindre skade, kan i virkeligheden dække over en lang række andre skader, og dermed kan ens liv i kortere eller længere tid blive påvirket.

- Hvis de pårørende ikke skal blive de næste patienter, er det vigtigt, at der er et sted som UlykkesLinjen, hvor alle kan få den hjælp og vejledning, som de har brug for. Ulykken rammer ikke kun patienten. For de pårørende er der også en ny hverdag, siger Lars Binderup Larsen, overlæge på ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital.

- Man læser måske i avisen, at vedkommende slap med et brækket ben, men virkeligheden er jo tit anderledes. Der kan være flere skader, end man lige kan se, og så hober det sig op med skader og problemer. Her kan UlykkesLinjen hjælpe med at finde svar, siger Lars Binderup Larsen.

Lars Binderup Larsen var selv med til at foreslå, at UlykkesLinjen blev skabt, da Lars fra sit arbejde med ulykkespatienter på Odense Universitetshospital kunne se, at der var et stort behov for hjælp i tiden efter ulykken både til patienten og de pårørende.

- Hvis de pårørende ikke skal blive de næste patienter, er det vigtigt, at der er et sted som UlykkesLinjen, hvor alle kan få den hjælp og vejledning, som de har brug for. Ulykken rammer ikke kun patienten. For de pårørende er der også en ny hverdag, siger Lars Binderup Larsen.

Sundhedspersonale kan henvise patienter til UlykkesLinjen

Hos UlykkesLinjen svarer socialrådgiverne på spørgsmål fra både ulykkesramte og pårørende. Det kan blandt andet være spørgsmål om forsikring og erstatning eller om rettigheder i forhold til pasningsorlov, ekstra hjælp i hjemmet eller krisereaktioner hos børn.

Socialrådgiverne trækker på et bagland af specialister hos UlykkesPatientForeningen – blandt andet jurister, læger, psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

UlykkesLinjen har telefontid alle hverdage kl. 9.00-15.00 og kan kontaktes på telefon 3673 2000.

Læs om UlykkesLinjen