Muligheder for at vende tilbage til arbejde

Hvis du har fået en funktionsnedsættelse, er der en række muligheder for at få hjælp til at vende tilbage til dit job og bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet.

I Danmark findes en lang række støttende foranstaltninger, hvis du har behov for støtte til at bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet, eller støtte til at komme i arbejde.

Nedenfor findes en kort beskrivelse af de ordninger, som UlykkesPatientForeningens socialrådgivere oftest vejleder om. Listen er ikke udtømmende.

Virksomhedernes sociale ansvar - din ansættelse

Har dine fysiske, psykiske eller sociale forhold ændret sig, er det muligt, at du har behov for at ændre på din arbejdssituation.

Som en del af din ansættelse kan din arbejdsgiver definere en personalepolitik eller regulære sociale kapitler, som er tillæg til din ansættelseskontrakt. Heraf fremgår det, hvilke tiltag din arbejdsplads evt. kan og vil tilbyde dig, hvis du periodevist eller permanent har behov for støtte.

Overordnet har din arbejdsgiver pligt til at undersøge, om det er muligt at tilpasse din arbejdssituation og/eller dine arbejdsopgaver, så du kan forblive i ansættelse.

Fleksjob

Du er berettiget til fleksjob, hvis din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat i forhold til alle funktioner på arbejdsmarkedet, og det derfor ikke er muligt for dig at forsørge dig selv på ordnære vilkår, selv med støtte.

Det er dit jobcenter, der vurderer og træffer afgørelsen om, hvorvidt du kan få fleksjob.

Et fleksjob er et job, der er skræddersyet, så det tager hensyn til dine særlige behov og funktionsnedsættelser. Det kan både handle om antallet af arbejdstimer og arbejdsopgaverne eller andre relevante forhold.

Læs mere om fleksjob på Borger.dk

Fastholdelsesfleksjob

Hvis du har været ude for en sygdom eller ulykke, der pludselig ændrer din arbejdsevne, er det muligt at etablere et fleksjob på din nuværende arbejdsplads

Hvis din arbejdsevne løbende forringes, skal du for at få et fastholdelsesfleksjob have været ansat under din eventuelle overenskomsts sociale kapitler eller på særlige vilkår i mindst 12 måneder. Det betyder, at det skal kunne dokumentere, at din arbejdsgiver i perioden har forsøgt at kompensere for dine begrænsninger.

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende

Er du selvstændig erhvervsdrivende, og har du nedsat arbejdsevne, kan du søge om støtte til at bevare beskæftigelse i din virksomhed.

Læs mere om Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering

Revalidering

Revalidering kan støtte dig i at blive eller forblive selvforsørgende til trods for din funktionsnedsættelse.

Revalidering kan spænde lige fra regulære uddannelsesforløb til opkvalificering, omskoling eller virksomhedspraktik. Revalidering kan også være støtte til at etablere selvstændig virksomhed.

Læs om revalidering på borger.dk

Ressourceforløb

Har du komplekse problemer ud over ledighed, og derfor helt særlige behov for støtte til at komme i arbejde eller uddannelse, kan du få bevilget et ressourceforløb.

Et ressourceforløb er en længere periode – op til 5 år - særligt tilrettelagt med netop de aktiviteter, som kan støtte dig bedst muligt i at udvikle din arbejdsevne.

Ud over beskæftigelsesrettede aktiviteter kan et ressourceforløb også indeholde behandling og træning.

Læs om ressourceforløb på Borger.dk

Fortrinsadgang

Har du et handicap, der gør det svært for dig at få eller bevare beskæftigelse, skal du rette henvendelse til dit jobcenter. Jobcentret kan tage stilling til, om du kan gøre brug af fortrinsadgangen – dvs. at du har fortrinsadgang til en ledig offentlig stilling, hvis arbejdsgiveren vurderer, at du er lige kvalificeret med de øvrige ansøgere.

Der gælder desuden særlige regler for tildeling af ledige stadepladser, aviskiosker chokolade – og tobaksudsalg og taxakørsel til personer med handicaps.

Personlig assistent

Har du et handicap, kan dit jobcenter måske bevilge dig en personlig assistent, som kan støtte dig i din arbejdssituation.

Assistenten må ikke udføre dine faglige arbejdsopgaver for dig, men skal bistå dig med opgaver, du selv er begrænset i at udføre. Eksempler kan være en pædagog i en daginstitution, der har en assistent til at varetage oprydning og rengøring efter børnene, eller en telefonrådgiver, der har en assistent til at skrive på computer for sig.

Ordningen kan bevilges til lønmodtagere, selvstændige og ledige i virksomhedspraktik.

Læs om personlig assistent hos Specialfunktionen job & handicap

§ 56–aftale – til langvarig eller kronisk lidelse

Hvis du har en langvarig eller kronisk lidelse, der betyder, at du har minimum 10 sygedage på et år – sygedage som er direkte afledt af denne konkrete lidelse, kan der indgås en såkaldt ”§56-aftale”. Der henvises hér til dagpengelovens § 56.

Aftalen indgås mellem dig, din arbejdsgiver og dit jobcenter og betyder, at din arbejdsgiver bliver økonomisk kompenseret for dit fravær. Kompensationen svarer til sygedagpengesatsen.

Aftalen kan bruges løbende, eller ved indlæggelse eller ambulant behandling. Aftalen løber for en periode på op til 2 år ad gangen.

Hjælpemidler

Hvis du har en funktionsnedsættelse, har du mulighed for at få bevilget hjælpemidler, herunder indretning eller ombygning af din arbejdsplads, for hermed at lette din adgang til arbejdet.

Læs mere om hjælpemidler