Uddannelse

Hvis du på grund dit handicap har behov for støtte til at gennemføre en uddannelse, findes der er en række muligheder.

Der findes en række muligheder for at hente støtte, hvis du har begrænsninger i din funktionsevne eller på anden måde behov for særlig støtte for at gennemføre en uddannelse.

Her finder du en oversigt over de ordninger, som UlykkesPatientForeningens socialrådgivere oftest rådgiver om. Listen er ikke udtømmende.

Uddannelsesvejledning

Mange uddannelsesinstitutioner har uddannelsesvejledere ansat. Hos uddannelsesvejlederen kan du hente råd og vejledning om dine muligheder for at tilrettelægge din uddannelse, så den tilpasses dine eventuelle særlige behov.

Børn og unge op til 25 år kan hente råd og vejledning hos deres lokale UU vejledning (Ungdoms Uddannelses Vejledning). UU vejlederne findes på din uddannelsesinstitution.

Er du ikke aktuelt tilknyttet en uddannelsesinstitution, kan du finde kontaktoplysninger til din lokale UU vejledning på din kommunes hjemmeside.

SU med handicaptillæg

Er du berettiget til SU, læser du på en videregående uddannelse og har du samtidig en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som begrænser dig betydeligt ift. at have et indtægtsgivende arbejde ved siden af dine studier, kan du være berettiget til SU med handicaptillæg.

Læs om SU hos Styrelsen for videregående uddannelser

Specialpædagogisk støtte, praktisk hjælp og hjælpemidler

Specialpædagogisk støtte er et tilbud til dig, der har en funktionsnedsættelse og ønsker at gennemføre en uddannelse.

Støtten kan være indretning som fx ramper eller håndtag på din uddannelsesinstitution, møbler, it-udstyr eller praktisk hjælp fra en personlig assistent.

Læs om specialpædagogisk støtte hos Styrelsen for undervisning og kvalitet

Revalidering

Revalidering er et tilbud til dig, der har begrænsninger i arbejdsevnen, så du ikke kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår, selv med støtte.

Du kan få revalidering både i form af støtte til uddannelse – men du kan også få revalidering som støtte omskoling, opkvalificering eller virksomhedspraktik.

Læs om revalidering på borger.dk