Afslag om hjælpemiddel

Spørgsmål:

Kan jeg klage, hvis kommunen giver afslag på et hjælpemiddel?

Svar:

Giver kommunen afslag på det ansøgte hjælpemiddel, har du en klagemulighed. I første omgang klager du til kommunen, der revurderer sagen. Hvis kommunen fastholder sit afslag, sender kommunen afslaget videre til ankestyrelsen, der så vil træffe endelig afgørelse i sagen. Mange ankeafgørelser offentliggøres og skaber præcedens for kommunernes sagsbehandling. 

Alle offentlige afgørelser kan findes via ankestyrelsens hjemmeside.