Bevilling til andet hjælpemiddel

Spørgsmål:

Hvad gør jeg, hvis jeg hellere vil have et andet hjælpemiddel (fx dyrere) end det, jeg får bevilget?

Svar:

Det er muligt for dig at bruge den såkaldte ”frit valgs ordning”, hvis du ønsker et andet produkt end det, kommunen vil bevilge. Her kan du i stedet for kommunens produkt få et beløb svarende til den pris, kommunen skal give for produktet. Du kan dog ikke bruge ordningen til at købe et nyt produkt, der er magen til det brugte produkt, kommunen vil bevilge. 

Det produkt, du køber, skal opfylde helt de samme kompenserende krav som kommunens produkt. Og selv om du har lagt ekstra penge i købet, vil det stadig være kommunens ejendom. Der er specielle regler for, om du vil kunne få refunderet noget af en evt. egenbetaling, når du leverer produktet tilbage til kommunen.